PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU USTAWY W SEJMOWEJ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

W dniu 8.05.2024 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie sygnalistów w sejmowej komisji.

✅  Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

Wypowiadali się przedstawiciele przedsiębiorców, banków, Państwowej Inspekcji Pracy, obywateli oraz prawnicy i posłowie.

Czego chcą przedsiębiorcy?

  • Usunięcie Prawa pracy z zakresu przedmiotowego zgłaszanych naruszeń, uważają, że taka regulację będzie można w razie potrzeby dodać później jeżeli praktyka będzie na to wskazywać.
  • Możliwość powierzenia podmiotom zewnętrznym prowadzenia działań następczych, postępowania wyjaśniającego.
  • Wydłużenia okresu vacatio legi kanału wewnętrznego z 3 miesięcy do 6 miesięcy.
  • Zmiana regulacji w zakresie konsultacji ze związkami zawodowymi, która obecnie wynosi od 5 do 10 dni. Uważają, że jest to za krótki okres i analogicznie do innych regulacji powinno się go wydłużyć do 30 dni.
  • Dodanie do zakresu podmiotowego sygnalisty pojęcia samozatrudnionego.
  • Możliwość wspólnego systemu do zgłaszania naruszeń dla grup kapitałowych i utworzenia w tym zakresie jednego kanału wewnętrznego.

Co martwi posłów?

  • Posłowie dopytują czy wraz ze zwiększeniem obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony sygnalistów zostaną mu przeznaczone dodatkowe środki finansowania.
  • Wyłącznie art. 5 obecnego projektu ustawy tj. wyłącznie braku możliwości zgłaszania informacji o charakterze niejawnym np. w zakresie wykonywania zawodów medycznych czy prawniczych.
  • Obawiają się o rozróżnianie działań pracodawcy w zakresie odwetu a uzasadnionego działania wobec pracownika.

Banki podają rozwiązanie

Banki odpowiadają na obawy posłów w zakresie art. 5 obecnego projektu polskiej ustawy i proponują niewyłączania informacji objętych tajemnicą, ale uwzględnienie w tym artykule innych ustaw np. o tajemnicy bankowej czy maklerskiej. Dodatkowo podpierałby to art. 27, w którym miałoby być uwzględnione, że pracownicy, którzy analizują zgłoszenia mieliby uprawnienia dostępu do informacji chronionej tajemnicą.

Co z prawnikami, obywatelami i Państwową Inspekcją Pracy?

Wszystkie te podmioty uważają, że nieprawidłowym jest objęcie zakresem przedmiotowym w ustawie zakresu Prawa pracy. Rodzi to wątpliwości rozróżnienia zgłoszeń sygnalistów a pracowników opierających się o Kodeks pracy. Stawia pytanie czy to nie zwiększyłoby ponad normę ochrony, która jest zapewniona pracownikowi. Instytut Spraw Obywatelski natomiast przychylił się do utworzenia otwartego katalogu zgłoszeń w zakresie przedmiotowym, aby sygnalista nie musiał zastanawiać się czy jego informacja przynależy do zakresu naruszeń. Podniesiono również kwestię braku przepisów przejściowych- proszono o wprowadzenie takich przepisów w celu ułatwienia wszystkim podmiotom pracy praktycznej. Podmiot musi jasno wiedzieć od kiedy i w stosunku do kogo może zastosować przepisy, które chronią sygnalistę, a nie oczekiwać na decyzję sądu.

Do kiedy komisja ma czas?

Początkowo czas przedstawienia sprawozdania był do 20 maja 2024, obecnie zostało to przedłużone do 24 maja 2024. Możemy spodziewać się, że sprawa trafi na posiedzenie sejmu dopiero w czerwcu.

Aktualny projekt ustawy o sygnalistach jest dostępny do przeczytania.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej:

Przejdź do góry