Celem głównym Dyrektywy o sygnalistach jest popra­wa egzekwowanie prawa poprzez wprowadzenie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz poprzez zapewnienie sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi.

Egzekwowanie prawa przez bezpieczne kanały zgłoszeniowe

Zgodnie z Dyrektywą o sygnalistach powinny funkcjonować trzy niezależne kanały zgłoszeń:

  1. Wewnętrzny w ramach organizacji (w sektorze publicznym i prywatnym).
  2. Zewnętrzny obsługiwany przez właściwy organ.
  3. Ujawnienie publiczne, czyli zgłoszenie nieprawidłowości do mediów.

Zaleca się, aby sygnalista wybrał najpierw wewnętrzny kanał zgłoszeniowy, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że naruszenie będzie można skutecznie usunąć wewnątrz organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych w stosunku do osoby dokonującej zgłoszenia. Zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego będzie to oznaczać rewolucję.

Szczegółowy opis poszczególnych kanałów zgłoszeniowych został przedstawiony w rozdziałach II-IV Dyrektywy o sygnalistach.

Więcej na ten temat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

 

Niebawem zaproponujemy Państwu własne narzędzia i procedury do skutecznej ochrony sygnalistów.

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info