Czy wiesz, że wydanie świadectwa pracy, zgodnie z polskim prawem należy do obowiązków pracodawcy?

Niewydanie świadectwa o pracę

Niewydanie jest poważnym wykroczeniem przeciw prawom pracowniczym, czego konsekwencją jest nałożenie sankcji w postaci grzywny pieniężnej.

Jakie grożą konsekwencje pracodawcy?

Zgodnie z Kodeksem pracy (k.p.) Pracodawca, który narusza wynikający z art. 97 § 1 i 1 k.p. obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym przewidziane w art. 282 § 1 pkt 3 k.p., zagrożone karą grzywny od 1000zł do 30.000zł.

Jaki jest termin na wydanie świadectwa pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2022 rok Pracodawca na wystawienie świadectwa ma 7 dni.

Dokładne brzmienie rozporządzenia:

 /… / pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

UWAGA! Po upływie trzech lat od ustania zatrudnienia nie można już wystawić świadectwa pracy. Pracodawca nie wystawia tego dokumentu po upływie okresu przedawnienia. Może natomiast wystawić zaświadczenie o przebiegu zatrudnienia pracownika.

Pracodawca wydaje wtedy kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek:

  • osób, o których mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika
  • samego pracownika lub
  • byłego pracownika.

Dokumentacja powinna być złożona w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy).

Pracodawca nie może jednak wystawić wnioskowanych dokumentów, jeżeli nie ma ich w dokumentacji byłego pracownika. Pracodawca nie wystawia ani nie prostuje świadectwa pracy po upływie okresu przedawnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie kopii dokumentacji pracowniczej. Dodatkowo może zaświadczyć o braku świadectw pracy.

Czy można nie wydać świadectwa pracy?

Zgodnie z artykułem 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wydaje świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które zagrożone jest karą grzywny.

Jak zmusić pracodawcę do wystawienia świadectwa pracy?

Pamiętaj! Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa pracownika możesz to zgłosić. Na początek warto to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów. Reguluje to ustawa o sygnalistach.

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, procedurą chroniącą osoby, sygnalistów, zgłaszających naruszenia. Kim jest sygnalista?

Jeśli uznasz, że nie wyznaczono stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet możesz to zgłosić  do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Link do strony https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne gdzie znajdziesz telefon z bezpłatną pomocą prawną oraz poradą, co należy zrobić w takiej sytuacji (również anonimowo).

Ostatecznie, jeśli pracodawca nie chce wydać świadectwa, możesz wnieś skargę do Sądu Pracy. Wydanie świadectwa pracy to Twoje prawo, którego możesz dochodzić przed Sądem.

W ten sposób możesz uchronić siebie oraz innych przed skutkami nierównego traktowania w miejscu pracy.

……………………………………………………………………..

Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: