✅ Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

Wczoraj, tj. 30.03.2022 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zapytanie skierowane w dniu 18.03.2022 r. przez Doering & Partnerzy.

Aktualne informacje dot. projektu ustawy o sygnalistach

Ministerstwo Rodziny i Polityki Socjalnej odpowiada:

/…./    w nawiązaniu do wystąpienia z dnia 18 marca br. w sprawie etapu prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101), mającego na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Departament uprzejmie informuje, iż ww. projekt w dniu 18 października 2021 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania przez partnerów społecznych oraz konsultacji publicznych. W trakcie tych uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych do Ministerstwa napłynęły liczne uwagi, które potwierdziły duże zainteresowanie projektowanymi przepisami, co wynika głównie z szerokiego zakresu podmiotowego i przedmiotowego dyrektywy 2019/1937. Wymusiło to dokonanie ponownej analizy oraz znaczącej modyfikacji projektowanych przepisów ustawy, celem zaproponowania kompromisowych rozwiązań prawnych. Obecnie w Ministerstwie trwa redagowanie ostatecznej wersji przepisów projektu. Z uwagi na znaczny zakres dokonanych zmian wkrótce projekt zostanie skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych.  Na tym etapie prac nie jest możliwe oszacowanie terminu zakończenia prac nad projektem, jak również jednoznacznego przesądzenia o wydłużeniu vacatio legis dla tej ustawy. /…/  

✅ Tutaj możesz zapoznać się z wersją projektu ustawy, z dnia 6.04.2022r. i wprowadzonych zmianach

✅ Obecnie aktualny stan projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępny pod nowym drukiem UC1.

Tak wygląda chronologicznie ogłaszanie kolejnych projektów. 1.0 projekt       z dnia 14 października 2021r. 2.0 projekt       z dnia 6 kwietnia 2022r. 3.0 projekt       z dnia 4 lipca 2022r. 4.0 projekt       z dnia 22 lipca 2022r. 5.0 projekt       z dnia 13 grudnia 2022r. 6.0 projekt (obecny)       z dnia 5 stycznia 2023r.

Przejdź do góry