Kara za nieudzielenie urlopu – kogo dotyczy?

Przepisy prawne Zasadniczo wg Art.  154. Kodeksu pracy - Wymiar urlopu [...]