Bezpieczeństwo sygnalisty - sprawdź czy kanał zgłoszeniowy jest bezpieczny

Kanał SYGNALISTA24.info jest narzędziem do komunikacji między sygnalistą a podmiotem publicznym i prywatnym. Aplikacja została stworzona przez polskich specjalistów. Produkując to narzędzie wzięliśmy pod szczególną uwagę jej delikatny charakter i sposób działania. Czynimy wszystko, by nasza platforma do komunikacji była przyjazna i intuicyjna, a przede wszystkim bezpieczna zarówno dla sygnalisty jak i adresata otrzymującego wiadomość o zgłoszeniu nieprawidłowości. Liczymy, że dzięki naszemu kanałowi zgłoszeniowemu każda organizacja osiągnie spodziewane efekty obsługi sygnalisty na najwyższym poziomie.

Po co właściwie jest zgłaszanie nieprawidłowości?

Zgłaszanie nieprawidłowości powinno sprzyjać budowie przyjaznego miejsca pracy, wspierać dobrą komunikację i społeczną odpowiedzialność. Wiele podmiotów prywatnych i państwowych, ze względu na charakter swojej działalności, ma ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Podlegają one również stosownym przepisom prawa, które należy respektować. Dlatego tak ważna jest dla wszystkich organizacji samodzielna naprawa i dążenie do doskonałości, co istotnie przyczyni się na jakości i stabilności w miejscu pracy.

Jaki wybrać kanał zgłoszeniowy?

Ważne, żeby kanał umożliwiał bezpieczną, szybką i ciągłą komunikację z sygnalistą. Nawet przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Pozwoli to na skuteczną reakcję na zgłoszenie nieprawidłowości i jeżeli będzie to konieczne również zabezpieczenie dowodów, np. nagrania z monitoringu.

Kto powinien odczytać wiadomość od sygnalisty?

Bardzo ważny jest wybór odpowiedniej osoby lub całego wydziału zajmującego się przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń od sygnalistów. Bezsprzecznie powinny to być osoby o bardzo dużym poziomie zaufania, odpowiednio umocowane w organizacji, jak również cechujące się wysoką etyką zawodową i doświadczeniem. Ta osoba, jako koordynator, powinna posiadać również uprawnienia i możliwość powoływania zespołów do wykonywania działań następczych, wyjaśniania przekazanych informacji oraz komunikacji z osobą zgłaszającą naruszenie.

Czy nasz kanał zgłoszeniowy jest bezpieczny?

Stanowczo tak. Bezpieczeństwo zapewniamy przez zastosowanie wielu narzędzi. Są nimi, m.in.:

Miejsce, w którym znajduje się bezpieczny i anonimowy kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info, jest miejscem sprawdzonym. Wieloletnie doświadczenie oraz wymagający klienci m.in. banki to najlepsze rekomendacje.

Nasza aplikacja posiada wbudowane szyfrowanie zgłoszeń wg najnowszych technik, tzw. szyfrowanie hybrydowe. Wiadomość przesłana przez sygnalistę zostaje odszyfrowana przez koordynatora przy użyciu indywidualnych poświadczeń. Również osoba zgłaszająca naruszenie zobowiązana jest do odszyfrowania korespondencji, którą otrzymała na swoją skrzynkę odbiorczą.

Metadane, to wszelkie dane, które mogą identyfikować sygnalistę, czyli używana sieć internetowa, numeru IP komputera, a także informacje dotyczące przekazanych załączników (autorstwo zdjęć i dokumentów, użyte narzędzia).

Czy jestem bezpieczny jako sygnalista - szyfrowanie zgłoszeń naruszeń

Używając kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info zdecydowania tak!