Zgodnie z założeniami przepisów związanych z ochroną prawną osób zgłaszających naruszenia i nieprawidłowości (wdrożenie dyrektywy o sygnalistach) ustawodawca ma na myśli:

  • przekazanie naruszenia, nieprawidłowości, do osób znajdujących się najbliżej źródła problemu, mających uprawnienia do zbadania i rozwiązania problemu,
  • przekazanie informacji w sposób jak najbezpieczniejszy, najszybszy, bez ograniczeń czasowych, przez 24godziny i 7 dni w tygodniu (kiedy jest to istotne np. przy próbie kradzieży, dla zabezpieczenia materiałów dowodowych, monitoringu itd.)
  • zapobiec powstawaniu kolejnych podobnych naruszeń przez wdrożenie wewnętrznych procedur i szkoleń.

Wdrożenie Dyrektywy o sygnalistach. Co daje?

Każdy podmiot powinien stworzyć odpowiednie warunki dla sygnalisty, które powinny przyczynić się do:

  • promowania w organizacjach dobrej komunikacji,
  • budowy społecznej odpowiedzialności,
  • zbudowania oczekiwanego i przyjaznego środowiska pracy dla pracowników i
  • nawiązania dobrej współpracy z jego otoczeniem,
  • ochrony prawnej osób dokonujących zgłoszenia,
  • osiągnięcia pozytywnego efektu w postaci ciągłej poprawy samej organizacji i dostosowywania jej do realiów i zachodzących zmian.

Jeśli nie wiesz jak spełnić te oczekiwania, który z formatów do komunikacji wybrać, prosimy o kontakt. Omówimy ofertę wdrożenia systemu dla sygnalisty i szczegóły współpracy

Zespół SYGNALISTA24.info