Masz wrażenie, że pracodawca Ciebie podsłuchuje i nie wiesz, co z tym zrobić? A może masz informacje, że u znajomych pracodawca praktykuje podsłuchiwanie pracowników? W tym artykule dowiesz się, kiedy pracodawca ma do tego prawo.

Czy można podsłuchiwać pracowników?

Czym jest podsłuchiwanie?

Podsłuchiwanie jest to słuchanie prowadzonych rozmów bez zgody rozmówców. Mogą oni być nieświadomi bycia podsłuchiwanym przez osoby trzecie. Dodatkowo mogą nawet nie podejrzewać, że przedmiot leżący na biurku tak naprawdę może przechwytywać wypowiadane słowa. Niewątpliwie metod na podsłuchiwanie jest wiele, co też jest często wykorzystywane przez pracodawców.

Prawo do prywatności i tajemnica komunikowania się

Każdy z nas ma prawo do komunikowania się oraz do prywatności nadane przez Konstytucję RP. Mówi o tym artykuł 47 i 49, które brzmią następująco:

„Art.  47.  [Prawo do ochrony prywatności] Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”

„Art.  49.  [Tajemnica komunikowania się] Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.”

Z tych artykułów wynika, że każdy z nas ma prawo do swobodnej rozmowy i swobodę prowadzenia konwersacji bez obaw o to, że ktoś będzie miał dostęp do toczącej się rozmowy. Dodatkowo jest zaznaczone, że można zaburzyć tajemnicę komunikowania się, jeżeli jest to zgodne z przepisami określonymi w ustawach. Czyli w skrócie – każdy z nas ma prawo do ochrony prywatności i możliwości prowadzenia rozmów bez nadzoru, dopóki nie pojawiają się przesłanki dotyczące złamania przepisów prawa.

Kiedy mogą podsłuchiwać?

Nie ma dostatecznie uregulowanych przepisów w prawie pracy, kiedy pracodawca ma prawo do podsłuchiwania. Można zauważyć w przepisach, że jest jedynie możliwość nagrywania wideo pracowników na terenie zakładu pracy i wokół niego, z wyłączeniem: pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki oraz palarni. Z powyżej wymienionych miejsc, nagrywanie jest dozwolone wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne do zadbania bezpieczeństwa. Nie ma także żadnej informacji o tym, żeby obowiązkowo do zapisu monitoringu zapisywało nagrania rozmów.

Za to w kodeksie karnych jest wyraźnie zaznaczone, że kto bezprawnie uzyskuje dostęp do informacji do niego nieudostępnionej w jakikolwiek sposób, może zostać ukarany grzywną, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Podsumowując przepisy prawa, z tego wszystkiego wynika, że nie można podsłuchiwać. Co jednak w przypadku, kiedy mamy podejrzenia, że dana osoba zamierza złamać prawo? W takich sytuacjach jest to dozwolone, o ile będzie te podejrzenie odpowiednio uzasadnione.

Pracodawca może podsłuchiwać wtedy, gdy:

  1. Pracownik wyrazi na to zgodę;
  2. Pracodawca będzie miał podejrzenia bądź informacje, że pracownik popełnił poważne przestępstwo;
  3. Pracodawca zamierza zgromadzić dowody i dane związane ze sprawdzeniem wiarygodności informacji (np.: sprawdzenie, czy informacje handlowe są przekazywane do konkurencji).

Istotne jest to, że możesz mieć założony podsłuch wyłącznie za zgodą organów ścigania. Musi ono jednak zostać założone wyłącznie podczas prowadzenia czynności dochodzeniowych, bądź śledczych. 

Co zrobić, kiedy przyłapałem pracodawcę na nielegalnym podsłuchiwaniu?

W tej sytuacji można zrobić trzy rzeczy. Pierwsza jest to rozmowa z pracodawcą, upomnienie i uświadomienie go, że wykonywanie takich rzeczy jest niedozwolone.

Drugą opcją jest, że takie naruszenia można zgłosić przez przygotowany do naruszeń kanał zgłoszeniowy. Jeden z najbardziej znanym pracodawcom kanał jest Sygnalista24.info, na której w bezpieczny sposób można zgłosić naruszenie prawa.

Warto pamiętać, że jeśli widzimy takie sytuacje w miejscach pracy, bądź sami jesteśmy ofiarami, to nie należy być biernym, a zgłosić to czym prędzej do odpowiedniej osoby.

Trzecią rzeczą jest to zgłoszenie bezpośrednio do odpowiednich instytucji informacji o naruszeniach. Zgłosić takie sytuacje można:

  • do organów ścigania;
  • do Państwowej Inspekcji Pracy.

Sygnalista24.info sposobem na nielegalne podsłuchiwanie w zakładach pracy

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest SYGNALISTA24.info. Jak działa, jak wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach? – zobacz tutaj. Sprawdź jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada, wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.inf (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy, zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak to zrobić? W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy . Pamiętaj! Sygnalista jest zawsze chroniony. Odwet w stosunku do sygnalisty jest zabroniony i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia. Zobacz prawo.

Warto również zaznaczyć, że dzięki ustawie o sygnalistach, będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każda przesłana informacja jest odpowiednio zaszyfrowana i dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie.

Dodatkowym atutem platformy SYGNALISTA24.info jest możliwość monitorowania przebiegu sprawy przez sygnalistę, bez obaw o to, że jego skarga zostanie odrzucona po jej przeczytaniu bez odpowiedzi. Przeczytaj kim jest sygnalista.

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej:

A także, Prawa sygnalisty w Polsce