To, co wyróżnia nasz zespół i nasze usługi na tle konkurencji.

Zaprojektowaliśmy kompleksową usługę skierowaną do podmiotów, które chcą lub zostały zobowiązane do wprowadzenia stosownych rozwiązań dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Od samego początku, tworząc zespół projektowy dedykowany do tego zadania, zaufaliśmy osobom, które są skuteczne, lubią nowe wyzwania i mają spore doświadczenie. W zespole mamy m.in.:

 • inspektorów ochrony danych
 • programistów
 • informatyków
 • naukowców
 • prawników

Co nas wyróżnia:

 1. Pracujemy blisko siebie, bez barier w komunikacji, w Toruniu przy ul. .
 2. Mamy świadomość o wynikających potrzebach i oczekiwaniach, stąd nasze szkolenia, darmowe dla samorządów.
 3. Nasza usługa. Kompleksowa, przygotowana sprawnie i szyta na miarę. Zawsze konkurencyjna cenowo.

Co wyróżnia nasz produkt?

Nasz aplikacja – bezpieczny i poufny kanał zgłoszeniowy – jest skutecznym narzędziem do zgłaszania nieprawidłowości. Platforma spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach jak również w polskiej ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Przewaga nad konkurencją:

 1. Platforma przyjazna dla niepełnosprawnych.
 2. Spełnia wymogi i kryteria wytycznych dla dostępności treści internetowej WCAG 2.1. AA, związane z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nie zapomnieliśmy o tym!
 3. Serwery, na których znajduje się nasza platforma umiejscowione są w Polsce, w najbezpieczniejszym miejscu w północnej części kraju. Korzystają z nich największe urzędy miast i województw oraz m.in. banki.
 4. Spełniamy wszelkie kryteria związane z ochroną danych osobowych zawarte w RODO.
  1. Czy serwer jest zlokalizowany na terenie UE i czy właścicielem serwera jest spółka z UE? Tak. Dokładnie w Toruniu. Więcej na stronie:
  2. Czy właścicielem spółki jest spółka zlokalizowana w UE? Tak, jak wyżej.
  3. Czy są podmioty, które wtórnie przetwarzają dane osobowe? Nie. Nie ma takich.
  4. Czy mogę komunikować się z sygnalistą, jeżeli nie znam jego danych osobowych? Tak. Aplikacja została tak zaprojektowana, że sygnalista nie musi podawać imienia i nazwiska, ani danych kontaktowych. Komunikacja w obie strony i tak będzie możliwa.
 5. Platforma umożliwia umieszczanie przez podmiot klauzuli informacyjnej w postaci pliku pdf. we wskazanym miejscu, widocznym dla sygnalisty. Treść zamieszczonej klauzuli informacyjnej jest dostępna dla sygnalisty. Sygnalista przed wysłaniem naruszenia obowiązkowo potwierdza znajomość klauzuli informacyjnej podmiotu (wymagane zwłaszcza w momencie nie przyjmowania anonimowych naruszeń). Ważne.
 6. Kanał zgłoszeniowy jest bezpieczny. Dane są szyfrowane end-to-end. System nasz zapewnia poufność i integralność danych, a także jest dostępny tylko dla osób upoważnionych.
 7. Kanał został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. Zobacz filmy demonstracyjne
 8. Platforma jest intuicyjna dla sygnalisty. Podpowiadamy jak bezpiecznie zgłosić naruszenie.
 9. Platforma jest intuicyjna dla administratora i koordynatorów wyznaczonych do obsługi zgłoszeń. Na każdym kroku podpowiadamy, co i jak robić.
 10. System umożliwia skuteczne zarządzanie obsługą zgłoszeń.
 11. Przeszkoliliśmy najwięcej jednostek samorządowych i wystawiliśmy na dzień 25.10.2021 ponad 250 certyfikatów. Rozumiemy potrzeby urzędów i firm. Dlatego zawsze mamy aktualne wiadomości, tworzymy serwis, dokumentację.
 12. Demo naszego narzędzia, jako pierwszy, testował Urząd Miasta w Toruniu. Testowali też inni. To nasi testerzy doskonalili naszą platformę. Dzięki temu jest funkcjonalna, przyjazna i bezpieczna. Zobacz na filmie, jak wygląda od strony sygnalisty i od strony użytkownika.
 13. Kanał daje możliwość generowania raportu/raportów naruszenia w formacie pdf. na każdym etapie rozpatrywania.
 14. Kanał zgłoszeniowy nadaje wygenerowanym dokumentom podpis i uwierzytelnia ich pochodzenie.
 15. Nasza platforma umożliwia stworzenie zestawienia naruszeń dla kanałów wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami polskiego projektu ustawy. Więcej
 16. Nasza platforma umożliwia stworzenie rocznego zestawienia zbiorczego naruszeń wymaganych przez ustawodawcę dla kanałów zewnętrznych. Więcej
 17. Aplikacja odpowiada na wymagania dot. elektronicznych kanałów zgłoszeń. Więcej, do pobrania

Ideą, która przyświecała nam przy tworzeniu tego projektu, była chęć stworzenia platformy, która pomoże Wam odpowiednio obsługiwać i chronić sygnalistę. Proponowane przez nas rozwiązania spowodują, że Wasza organizacja będzie miejscem przyjaznym dla pracowników i otoczenia.

Referencje:

Chcemy być z Wami i dla Was.