Ciągłe zbieranie wiedzy – szkolenia

Dopiero niedawno ustawa została podpisana i opublikowana, a warto już teraz zastanowić się nad bezpiecznym rozwiązaniem chroniącym sygnalistów. Zamiast czekać na zakończenie okresu vacatio legis, opłaca się już teraz sprawdzić, jakie będą nowe obowiązki. Kto powinien mieć wdrożony kanał wewnętrzny i zewnętrzny? Czym oba kanały różnią się od siebie? Takie pytania są najczęściej zadawane i stanowią problem dla pracodawców. Z tego powodu mamy przyjemność wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez VULCAN.

Szkolenie odbędzie się 11.07.2024, godz. 10:00 – 11:00

Podczas szkolenia będą poruszane takie zagadnienia, jak:

– Kim jest sygnalista?
– Jaki jest zakres przedmiotowy zgłaszanych przez sygnalistę naruszeń.
– Środki ochrony sygnalisty.
– Jaka jest rola sygnalisty w szkole oraz kluczowe elementy jego ochrony.
– Etapy wdrożenia ochrony sygnalisty.
– Czym jest wewnętrzny kanał zgłoszeniowy i jak go wdrożyć z uwzględnieniem konsultacji z pracownikami.
– Zewnętrzny kanał zgłoszeniowy z punktu widzenia pracownika szkoły.
– Poznacie przykłady dokonywania zgłoszeń.
– Jakie są obowiązki pracowników i pracodawców.

Szkolenie jest skierowane dla dyrekcji szkół oraz zespołów oświatowych odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie placówkami edukacyjnymi.

Po co jest sygnalista?

Zadaniem sygnalisty jest pełnienie kluczowej roli w organizacjach i społeczeństwie poprzez poprawienie jakości podmiotu przez dokonanie zgłoszenia o nieprawidłowościach. Sygnalista poprzez zgłoszenie może ochronić interes publiczny, promować transparentność i odpowiedzialność w organizacjach, zapobiegać i pomagać w wykrywaniu przestępstw, przysłużyć się poprawie efektywności i zarządzania, pomagać zminimalizować ryzyko reputacyjne.

Czy w każdej firmie musi być sygnalista?

Nie, nie każda firma musi posiadać wewnętrzne procedury do zgłaszania naruszeń. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. obowiązek posiadają firmy, w których według stanu na dzień 1 stycznia oraz 1 lipca podejmuje pracę zarobkową 50 osób. Jednak jeżeli jest to podmiot prawny wykonujący działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska to musi posiadać procedurę wewnętrzną zgłaszania naruszeń nawet jeżeli nie spełnia minimalnego poziomu 50 osób.

Czym jest whistleblowing w firmach?

Whistleblowing w firmach to proces zgłaszania przez pracowników lub inne osoby związane z organizacją (np. kontrahentów czy dostawców) nieprawidłowości, nadużyć lub działań niezgodnych z prawem lub zasadami etycznymi. Whistleblower, czyli sygnalista to osoba, która decyduje się ujawnić takie działania w celu naprawienia sytuacji i ochrony interesów firmy oraz jej społeczności.

Kiedy sygnalista jest chroniony?

Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, ze informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informacje o naruszeniu prawa.

Czym jest sygnalizowanie nieprawidłowości w etyce biznesu?

Etyka biznesu odnosi się do zasad i standardów, które kierują zachowaniem organizacji i jej pracowników. Sygnalizowanie nieprawidłowości jest kluczowym elementem etyki biznesu i jest to proces, w którym pracownicy, współpracownicy lub inne osoby związane z organizacją zgłaszają działania, które są niezgodne z prawem, regulacjami wewnętrznymi firmy lub zasadami etycznymi. Tego rodzaju działania mogą obejmować korupcję, oszustwa finansowe, nadużycia władzy, łamanie zasad ochrony środowiska, czy też naruszenia praw pracowniczych.

Ochrona Sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz także:

SYGNALISTA24.info. Poradnik. – Jak zgłosić naruszenie prawa za pomocą platformy Sygnalista24.info 

Krótki film z instrukcją jak zgłosić naruszenie – https://sygnalista24.info/video/

Ustawa o sygnalistach – od kiedy? – Sygnalista24.info

Wdrożenie procedur dla sygnalistów w firmach do 249 pracowników – Sygnalista24.info

Wdrożenie Ustawy o sygnalistach w oparciu o kanały zgłoszeniowe – Sygnalista24.info

Szkolenie w zakresie sygnalisty – Sygnalista24.info

Oferta wdrożenia ustawy o sygnalistach – Sygnalista24.info

Dokumentacja – Sygnalista24.info

Ranking kanałów zgłoszeniowych – Sygnalista24.info

Sygnalista w szkole – Sygnalista24.info

Sygnalista w urzędzie – Sygnalista24.info

Sygnalista w zakładzie pracy – Sygnalista24.info

Bezpieczeństwo – Sygnalista24.info

Dodatkowo:

Jak udowodnić mobbing w pracy? – Sygnalista24.info

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić? – Sygnalista24.info

Bullying w szkole – czym jest, jak reagować?

Whistleblowing w szkołach

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP? – Sygnalista24.info

Gdzie zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? – Sygnalista24.info