Zawiadomienie do urzędu skarbowego

Informacja, zawiadomienie, inaczej donos do urzędu skarbowego to rodzaj zewnętrznej informacji, która składana jest na ogół w formie pisemnej. Przyjmuje się, że dotyczą naruszenia prawa podatkowego lub przepisów prawa celnego. Zgodnie z przepisami donos może mieć charakter wyłącznie pomocniczy dla organów skarbowych.

Donos do urzędu skarbowego – pojęcie

Pojęcie “Donos do urzędu skarbowego” to pojęcie niezdefiniowane przez ustawodawcę. Brak

 • w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz
 • Ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.

Donos a skarga do urzędu skarbowego

Krajowy Telefon Interwencyjny KAS, umożliwia przekazać informację na temat:

 • naruszeń przepisów prawa podatkowego
 • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
 • naruszeń przepisów prawa celnego.

Jak to wygląda w statystykach?

Wg danych z KAS, średnio 60 donosów dziennie. Powód, ludziom nie jest obojętne funkcjonowanie Państwa. Oczywiście wiele donosów jest nadużyciem oraz rodzajem zemsty. Często treść i sposób formułowania donosów wskazuje na działania pod wpływem emocji zawiadamiającego. Wtedy informacje najczęściej przekazują osoby skonfliktowane ze sobą, często spokrewnione. Są to też sąsiedzi, byli wspólnicy lub pracownicy.

W samym I kwartale 2021 r. złożono ok. 11,5 tys. donosów do podjęcia działań przez urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe. Informacji sygnalnych wpłynęło mniej o ok. 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (12,2 tys.).

Sprawdzane są wszystkie sygnały, również anonimowe, a nawet te z fikcyjnymi danymi. Większość spraw podnoszonych w donosach nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.

Urząd skarbowy – czego dotyczą donosy

Najczęstsze przykłady spraw, które są ujawniane dzięki donosom, to:

 • nieopodatkowanie dochodów z najmu
 • nieewidencjonowanie przychodów z działalności gospodarczej
 • niewydawanie paragonów
 • nieopodatkowana sprzedaż na platformach aukcyjnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej bez zarejestrowania, np. warsztatów samochodowych lub usług kosmetycznych.

Donos do urzędu skarbowego – konsekwencje

Wszystkie donosy są weryfikowane przez Urząd Skarbowy czy KAS. Podejmowane są czynności administracyjne pod kątem analitycznym lub sprawdzającym. Na potrzeby są stosowane kontrole podatkowe i wizyta w miejscu pracy. Dopiero pracodawca może zorientować się, że kontrola wynika z donosu.

Jak zgłosić donos?

Wśród kierowanych do jednostek KAS informacji sygnalnych są zarówno anonimowe, jak i podpisane, przy czym te zawierające faktyczne dane nadawcy stanowią zdecydowaną mniejszość. Systematycznie zwiększa się liczba tzw. donosów podpisanych fikcyjnymi danymi.

Jednak zanim to zrobisz skorzystaj z wewnętrznych procedur ustanowionych w regulaminie zgłaszania naruszeń prawa w podmiocie, również dotyczących skarbówki

Czy mogę zgłosić przestępstwa skarbowe jako sygnalista?

Tak. Jeśli jesteś świadkiem działań przestępczych masz prawo zgłosić to w miejscu pracy stworzonym kanałem wewnętrznym takim jak poufny i bezpieczny kanał SYGNALISTA24.info. W każdym podmiocie można to zrobić ustanowioną procedurą chroniącą osoby zgłaszających naruszenia. Reguluje to ustawa o sygnalistach

Dwie ustawy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązują podmioty do stworzenia procedur oraz kanału zgłoszeniowego, które umożliwiają zgłaszanie naruszeń prawa przez sygnalistów. Te ustawy to:

 1. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) oraz
 2. ustawa o ochronie sygnalistów

Jeśli nie wiesz, czy zostało to uregulowane w firmie, takie pytanie możesz zadać w kadrach, bez ujawniania szczegółów.

Potrzebujesz więcej informacji, znajdziesz je tutaj: jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista.

Jeśli z jakiegoś powodu nie ma takiej możliwości podejmij kolejne działania. Krok drugi. Jeśli:

możesz to zgłosić do Urzędu Skarbowego lub do KAS przez Krajowy Telefon Interwencyjny.

Od maja 2018 roku działa Krajowy Telefon Interwencyjny KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) przez całą dobę, bezpłatny, numer tel.: 800 060 000.

Niestety telefon często nie działa. Należy wejść na stronę KAS i spróbować poprzez inny dedykowany kanał

Pamiętaj! Musisz mieć dowody. Zgłaszanie nieprawdy jest karane i w tym wypadku sygnalista nie jest objęty ochroną zgodnie z polską ustawą czy dyrektywą UE 2019/1937.

……………………………………………………………………………………………..

Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej:

A także, prawa sygnalisty w Polsce