Zawiadomienie do urzędu skarbowego

Informacja, zawiadomienie, inaczej donos do urzędu skarbowego to rodzaj zewnętrznej informacji, która składana jest na ogół w formie pisemnej. Przyjmuje się, że dotyczą naruszenia prawa podatkowego lub przepisów prawa celnego. Zgodnie z przepisami donos może mieć charakter wyłącznie pomocniczy dla organów skarbowych.

Od maja 2018 roku działa Krajowy Telefon Interwencyjny KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) przez całą dobę, bezpłatny, numer tel.: 800 060 000

Pojęcie to nie występuje w przepisach, ustawodawca nie określił ponadto donosu do urzędu skarbowego jako podstawy wszczęcia kontroli podatkowej.

Donos do urzędu skarbowego – pojęcie

Donos do urzędu skarbowego to pojęcie niezdefiniowane przez ustawodawcę ani w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ani w Ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.

Donos a skarga do urzędu skarbowego

Krajowy Telefon Interwencyjny KAS, umożliwia przekazać informację na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
  • naruszeń przepisów prawa celnego.

Jak to wygląda w statystykach?

Wg danych z KAS, średnio 60 donosów dziennie. Powód, ludziom nie jest obojętne funkcjonowanie Państwa. Oczywiście wiele donosów jest nadużyciem oraz rodzajem zemsty. Często treść i sposób formułowania donosów wskazuje na działania pod wpływem emocji zawiadamiającego. Wtedy informacje najczęściej przekazują osoby skonfliktowane ze sobą, często spokrewnione. Są to też sąsiedzi, byli wspólnicy lub pracownicy.

W samym I kwartale 2021 r. złożono ok. 11,5 tys. donosów do podjęcia działań przez urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe. Informacji sygnalnych wpłynęło mniej o ok. 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (12,2 tys.).

Sprawdzane są wszystkie sygnały, również anonimowe, a nawet te z fikcyjnymi danymi. Większość spraw podnoszonych w donosach nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.

Urząd skarbowy – czego dotyczą donosy

Najczęstsze przykłady spraw, które są ujawniane dzięki donosom, to:

  • nieopodatkowanie dochodów z najmu
  • nieewidencjonowanie przychodów z działalności gospodarczej
  • niewydawanie paragonów
  • nieopodatkowana sprzedaż na platformach aukcyjnych
  • prowadzenie działalności gospodarczej bez zarejestrowania, np. warsztatów samochodowych lub usług kosmetycznych.

Donos do urzędu skarbowego – konsekwencje

Wszystkie donosy są weryfikowane przez Urząd Skarbowy czy KAS. Podejmowane są czynności administracyjne pod kątem analitycznym lub sprawdzającym. Na potrzeby są stosowane kontrole podatkowe i wizyta w miejscu pracy. Dopiero pracodawca może zorientować się, że kontrola wynika z donosu.

Jak zgłosić donos?

Wśród kierowanych do jednostek KAS informacji sygnalnych są zarówno anonimowe, jak i podpisane, przy czym te zawierające faktyczne dane nadawcy stanowią zdecydowaną mniejszość. Systematycznie zwiększa się liczba tzw. donosów podpisanych fikcyjnymi danymi.

Jednak zanim to zrobisz skorzystaj z wewnętrznych procedur ustanowionych w regulaminie zgłaszania naruszeń prawa w podmiocie, również dotyczących skarbówki

Czy mogę zgłosić przestępstwa skarbowe jako sygnalista?

Tak. Jeśli jesteś świadkiem działań przestępczych masz prawo zgłosić to w miejscu pracy stworzonym kanałem wewnętrznym takim jak poufny i bezpieczny kanał SYGNALISTA24.info. W każdym podmiocie można to zrobić ustanowioną procedurą chroniącą osoby zgłaszających naruszenia. Reguluje to ustawa o sygnalistach

Dwie ustawy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązują podmioty do stworzenia procedur oraz kanału zgłoszeniowego, które umożliwiają zgłaszanie naruszeń prawa przez sygnalistów. Te ustawy to:

  1. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) oraz
  2. ustawa o ochronie sygnalistów

Jeśli nie wiesz, czy zostało to uregulowane w firmie, takie pytanie możesz zadać w kadrach, bez ujawniania szczegółów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, znajdziesz je tutaj: jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista.

Jeśli z jakiegoś powodu nie ma takiej możliwości podejmij kolejne działania. Krok drugi. Jeśli:

możesz to zgłosić do Urzędu Skarbowego lub do KAS przez Krajowy Telefon Interwencyjny.

Pamiętaj! Musisz mieć dowody. Zgłaszanie nieprawdy jest karane i w tym wypadku sygnalista nie jest objęty ochroną zgodnie z polską ustawą czy dyrektywą UE 2019/1937.

……………………………………………………………………………………………..

Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: