Dochodzi do naruszeń regulaminu czy nadużyć sąsiedzkich? W tym artykule dowiesz się więcej jak zgłosić naruszenia do poszczególnych instytucji na sąsiada.

Gdzie złożyć donos na sąsiada?

Polacy posiadają cechy społeczności obywatelskiej i nie jest im obce zgłaszanie naruszeń w dobrym tego słowa znaczeniu. Część skarg jest merytoryczna i użyteczna, sprzyja zapobieganiu naruszeń czy nieprawidłowości. Z punktu widzenia urzędów wiele zgłoszeń jest podstawą do interwencji.

Oto główne instytucje, o których Polacy donoszą na swoich sąsiadów.

  1. Urząd skarbowy.

Najwięcej skarg urzędnicy otrzymują w okresie składania corocznych zeznań podatkowych, a więc od stycznia do końca kwietnia. Autorzy donosów informują fiskus o różnych sprawach – że sąsiad nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, że często jeździ na zagraniczne wczasy, choć nie zarabia wiele, że ukrywa niektóre źródła dochodów itp.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Głównym obszarem zainteresowania sąsiadów jest przebywanie na chorobowym, korzystanie ich zdaniem najpewniej z „lewych” zwolnień lekarskich czy niesłuszne pobieranie świadczeń rentowych. Ponadto zgłoszenia dotyczą pracodawców (też sąsiadów), którzy nie opłacają składek za swoich pracowników.

Szerzej omówiono to w artykule:

  1. Policja.

Policja natomiast otrzymuje zawiadomienia o naruszeniu porządku czy rzekomych przestępstw (kradzieży). Ponadto otrzymują zgłoszenia zmuszające do interwencji, kiedy u sąsiada słyszeć krzyki, awanturę czy płacz dziecka. Każdorazowo sprawdzają zgłoszenie by zapobiec ewentualnej tragedii.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

  1. Sanepid

Głównym zgłoszeniem przez sąsiada jest brak zachowania reżimu sanitarnego i czystości w sąsiadującym sklepie czy w jego obrębie. Ponadto na „celowniku” są części wspólne, brak czystości, brak badań wody, źle lub brak deratyzacji czy dezynsekcji.

Szerzej omówiono to w artykule:

  1. Prokuratura.

Poza policją również prokuratura otrzymuje pisma, których autorzy wyrażają obawy, iż doszło do popełnienia przestępstwa.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

  1. Opieka społeczna.

Z donosów adresowanych do opieki społecznej urzędnicy przeważnie dowiadują się o tym, że w danej rodzinie źle się dzieje, co przejawia się częstymi kłótniami, krzykami czy krzywdzeniem dzieci.

Szerzej omówiono to w artykule:

  1. Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa

Istnieje szereg najpopularniejszych donosów na sąsiada w zakresie nieprzestrzeganie regulaminu i określonych obowiązków spoczywających na mieszkańcach, np. czystość i hałas. Ponadto brak poszanowania ciszy i godzin nocnych, prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej na terenie mieszkania. Kolejnym argumentem są wprowadzone podczas remontu zmiany w konstrukcji budynku (np. usunięcie ściany) czy korzystanie ze wspólnych mediów (np. prądu i wody) do celów prywatnych. Często czynnikiem do poinformowania jest nieprawidłowe wskazanie ilości lokatorów w mieszkaniu i sprawdzenie opłat np. za śmieci.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

  1. Urząd Gminy i Miasta

Źródłem donosu na sąsiada jest kwestia niezgłoszonej lub uciążliwej działalności gospodarczej. Podstawą do poinformowania miejscowych władz samorządowych też może być brak poszanowania względem środowiska, wycinka drzew niezgodnie z prawem czy złe traktowanie zwierząt. Również urząd może otrzymać informację o braku lub wpłaty niepełnej kwoty odprowadzonego podatku za posiadane nieruchomości, ilość noclegów czy pobrany podatek klimatyczny.

Jak napisać skargę (donos)?

Często jesteśmy świadkami przekroczeń sąsiadów. Mieszkańcy nie powinni być obojętni, co dzieje się w ich sąsiedztwie. Wszelkie naruszenia związane np. z prawem budowlanym, regulaminem spółdzielni, zaniechania dotyczące miejscowego planu lub nieprzestrzeganie innych przepisów powoduje, że niekorzystnie zmienia się nasze otoczenie, w którym żyjemy.

Załącznik, do pobrania:

Wzór zawiadomienia, skargi, donosu

Sąsiad zgłasza donos. O co sąsiad może złożyć skargę?

„Życzliwy” sąsiad może złożyć skargę praktycznie o wszystko, co wg niego może być podstawą naruszenia. Oczywiście nie wszystko co sąsiadowi „się wydaje” jest niezgodne.

Duża część skarg nie ma podstaw i nie zostanie wszczęta procedura kontrolna. Wiele ze zgłoszeń ma wymiar ludzki wynikający z zawiści i chęci zemsty. Jednakże wiele przekazanych informacji ma oparcie w faktach i zapobiegło dalszym nadużyciom.

Dlatego warto monitorować sytuację i dbać o dobro wspólne.


Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: