Poniżej przedstawiamy Dyrektywę 2019/1937 dot. sygnalisty.

Dyrektywa nr 2019/1937 dot. sygnalisty

Wymagania zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Kraje członkowskie na implementację tych przepisów na poziom krajowy mają czas do 17 grudnia 2021 r. Za przygotowanie odpowiedniej ustawy krajowej odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Niestety brak jakiejkolwiek informacji w tym temacie na stronie Ministerstwa. Nawet jeżeli ustawodawca nie przygotuje odpowiednich przepisów krajowych, dyrektywa i tak zacznie obowiązywać w kształcie zaproponowanym przez Parlament Europejski i Radę UE.

Szczegóły dotyczące wymagań Dyrektywy o sygnalistach będziemy prezentowali w kolejnych postach.

Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info