Jeżeli nie otrzymałeś odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego do instytucji państwowej, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Policji, Prokuratury itp. Jeżeli zgłoszenie do instytucji państwowych nie przyniesie spodziewanego efektu, możesz dokonać ujawnienia publicznego np. w mediach.