W zgłoszeniu nie ma wymogu podawania danych osobowych (np. imienia, nazwiska, danych kontaktowych), ponieważ komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info. O tym czy chcesz podać swoje dane osobowe, chcesz przesłać posiadane informacje innym kanałem lub chcesz spotkać się z osobą upoważnioną decydujesz Ty.