Aby nie zostać zidentyfikowanym nie należy podawać swoich danych osobowych. Należy tak skonstruować zgłoszenie, aby nie można było po jego treści zorientować się co do płci lub wykonywanych obowiązków. Jak również nie należy korzystać z narzędzi informatycznych udostępnionych przez pracodawcę.