Każde zgłoszenie wraz z identyfikacją sygnalisty jest szyfrowane za pomocą szyfrowania hybrydowego z wykorzystaniem dwóch algorytmów (AES i RSA), dzięki czemu wiadomość nie możliwa jest do odtworzenia bez posiadania unikalnego kodu. Kod generowany jest wyłącznie dla sygnalisty.

Ponadto zabezpieczony jest kierunek do i z serwera za pomocą wielokrotnego szyfrowania. Stąd nie ma fizycznej możliwości zdobycia wiedzy o miejscu zgłoszenia i sygnaliście (np. IP komputera).