Sygnalista korzystający z kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info ma zagwarantowaną anonimowość, chyba że w treści zgłoszenia sam poda informacje, które mogą go zidentyfikować. Anonimowość sygnaliście zapewniamy poprzez zastosowanie odpowiednich kluczy szyfrujących oraz poprzez ograniczony dostęp do kanału zgłoszeniowego po stronie odbiorcy.