Zgłoszenie, które trafia na dedykowaną platformę SYGNALISTA24.info jest zaszyfrowane do momentu odszyfrowania go przez upoważnioną osobę. Odbiorca zobowiązany jest również do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Ma na to 7 dni. Odbiorca może również poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.