Aby dowiedzieć się, że odbiorca przyjął zgłoszenie, należy zalogować się na platformę zgłoszeniową SYGNALISTA24.info loginem i hasłem, które zostały wygenerowane podczas składania zgłoszenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby sygnalista zapamiętał wygenerowane poświadczenia lub je zapisał.