Kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info jest platformą wymiany korespondencji pomiędzy sygnalistą a wyznaczoną osobą. Sygnalista wysyłając zgłoszenie otrzymuje indywidualny login i hasło, które należy zapamiętać lub zapisać (wygenerowany plik), ponieważ danych tych nie można odzyskać. Dzieje się tak, gdyż kanał zgłoszeniowy jest szyfrowany, a poświadczenia są generowane indywidualnie dla każdego zgłoszenia. Sygnalista otrzymuje dostęp tylko do kanału dotyczącego konkretnego zgłoszenia.

Odbiorca zgłoszenia korzystając z indywidualnego dostępu do dedykowanej platformy zgłoszeniowej odpowiednim/swoim hasłem odszyfrowuje otrzymaną wiadomość i odpowiada nadawcy wykorzystując ten sam kanał korespondencji.