Możesz kontaktować się z osobą wyznaczoną do obsługi Twojego zgłoszenia poprzez kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info. Logujesz się do kanału poświadczeniami (login i hasło) wygenerowanymi w momencie zgłaszania naruszenia. Dlatego powinieneś zapamiętać te informacje/zapisać wygenerować plik.