Odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia powinieneś otrzymać w terminie 7 dni od jej otrzymania przez odbiorcę.