Informację zwrotną powinieneś otrzymać w rozsądnym terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. W sytuacji gdy nie otrzymałeś potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, odpowiedź zwrotną powinieneś otrzymać w terminie trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.