Grupa kapitałowa?

Grupa kapitałowa to instytucja w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorców działalności. Grupa kapitałowa musi się składać z co najmniej dwóch podmiotów, pomiędzy którymi istnieje związek kapitałowy. Są to podmioty gospodarcze o odrębnej samodzielności prawnej w postaci spółek kapitałowych.

W tym związaniu grupą kapitałową występuje spółka dominująca określana często jako spółka matka oraz spółki zależne nazywane często jako spółki córki.

Jak wcześniej ustawa o ochronie sygnalistów regulowała sytuacje spółki matki i spółek córek?

We wcześniejszych regulacjach grupy kapitałowe zostały potraktowane ogólnikowo – czyli dla każdej grupy spółek z grupy kapitałowej, która ilościowo zatrudniała więcej niż 249 pracowników bądź osób na podstawie innej umowy niż umowa o pracę – musiał zostać utworzony odrębny kanał wewnętrzny.

Co teraz z grupą kapitałową?

Teraz grupa kapitałowa będzie mogła przyjmować zgłoszenia od sygnalistów w ramach jednej, wspólnej procedury. Oznacza to, że po zmianach z dnia 23 maja 2024 zatwierdzonych przez Sejm, na podstawie interpretacji zmian pojawia się możliwość ustalenia wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych, nie objętej limitem 249 osób. Jednak na to pojęcie składają się dwie czynności przyjmowanie oraz procedowanie przyjętych już zgłoszeń.

Przyjmowanie

Spółki grupy kapitałowej w zakresie outsourcingu będą mogły jeden ze spółek (niekoniecznie spółce dominującej) zlecić procedurę zbierania przyjmowanych zgłoszeń. Taka możliwość oceniona została pozytywnie przez przedsiębiorców.

W przypadku jednak uzgodnienia wspólnych kanałów zgłoszeń wewnętrznych konieczne będzie zawarcie dodatkowych umów (np. o poufności) miedzy spółkami grupy kapitałowej.

Procedowanie zgłoszeń

Pozytywna ocena przedsiębiorców nie objęła jednak rozwiązania w zakresie rozpatrywania przyjętych już zgłoszeń. Całą merytoryczną stronę procedury, każda odrębny ustalony kanał wewnętrzny będzie musiał podjąć sam. Czyli administrator właściwy dla danego wewnętrznego kanału zgłoszeniowego będzie sam musiał dokonać wyjaśnienia i oceny zasadności zgłoszenia.

Tutaj pojawia się problem, ponieważ zgłaszano postulaty odnośnie grup kapitałowych, że powinny mieć możliwość i wspólnego zbierania i wspólnego rozpatrywania zgłoszeń. Nie uwzględniono tych postulatów i pojawiają się głosy, że obowiązkiem rozpatrzenia jak w starszej wersji regulacji obciążone są podmioty mniejsze, niedysponujące takim zapleczem merytorycznym i organizacyjnym jak np. spółka matka w zakresie rozpatrywania zgłoszeń.

 

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Dowiedz się więcej o sygnalistach:

Zobacz także:

Ustawa przyjęta przez Senat

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej: