Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i zbliżającym się terminem wdrożenia Dyrektywy o sygnalistach zorganizowaliśmy drugie, bezpłatne spotkanie, pt.

Ochrona sygnalistów w świetle przepisów europejskich i krajowych.

W programie była kontynuacja poprzedniego wystąpienia, a także:

 1. Jak rozpocząć wdrażanie? Studium przypadku z wdrażanych już miast i gmin.
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie,
  • ustalenie administratora, koordynatorów i w dalszej części zespołu do weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych,
  • omówienie procedur ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
  • szkolenie osób obsługujących naruszenia,
  • regulamin, procedury oraz upoważnienia i rejestr zgłoszeń,
  • wybór charakteru przyjmowanych zgłoszeń (czy muszę przyjmować zgłoszenia anonimowe?),
  • sposoby przyjmowania zgłoszeń,
  • aplikacja, wewnętrzny kanał zgłoszeniowy, jako podstawowe narzędzie archiwizacji i rejestracji wszystkich czynności,
  • co z kanałem zewnętrznym (czy muszę go wprowadzić?),
  • co z innymi podmiotami, zatrudniającymi poniżej 50 pracowników, np. szkołami?
 2. Przedstawienie zmian na platformie SYGNALISTA24.info i dostosowaniem programu do stawianych wymogów (podpis autoryzujący, polityka prywatności/klauzula informacyjna, rejestry zbiorcze dla kanału wewnętrznego i zewnętrznego, kategorie, lokalizacje, itd.); Odpowiadamy na pytania LEX-a dot. elektronicznych platform zgłoszeniowych i przedstawiamy jak bezpieczna jest nasza aplikacja. Więcej, pytania dot. kanałów zgłoszeniowych dla sygnalistów
 3. Lokalizacja serwera i bezpieczeństwo sygnalisty oraz podmiotu przyjmującego zgłoszenia w zakresie przechowywania danych, zgodnie z wymogami RODO

Tutaj znajdziesz wpis, jak wdrożyć krok po kroku system zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistę

Gdzie można zobaczyć nagranie z dnia 2.12.2021r. (II spotkanie)?

Tutaj nagranie II spotkania.

Gdzie można zobaczyć program i nagranie z dnia 3.11.2021r. (I spotkanie)?

Doering&Partnerzy