Czujesz, że należy Ci się odszkodowanie od pracodawcy za mobbing? W tym artykule dowiesz się, jak należy postępować w przypadku wystąpienia mobbingu w pracy.

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu?

 

Mobbing

 

Mobbing jest niczym innym, jak natarczywe i długotrwałe nękanie drugiej osoby, zastraszanie jej, czy też stosowanie wobec niej przemocy psychicznej w miejscu pracy od podwładnego lub współpracownika. Jeśli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, to powinniśmy na to zareagować.

Kto ponosi odpowiedzialność?

 

Zgodnie z art. 94.3 Prawa Pracy, sprawę o mobbing można wystosować przeciwko pracodawcy. Dodatkowo, to pracodawca prawnie jest zobligowany do działań przeciwko mobbinu w miejscu pracy.

 

Co zrobić, kiedy czujemy się nękani w pracy?

 

Najprostszą opcją jest zgłoszenie takich sytuacji podwładnej, lecz nie zawsze to może przynieść skutek. Można zgłosić takie zdarzenia na:

 • najbliższy posterunek Policji;
 • prokuraturę;
 • Powiatową Inspekcję Pracy;

Dodatkową opcją są też kanały zgłoszeniowe. Jednym z bardziej rozpoznawanych takich kanałów jest platforma Sygnalista24.info, która gwarantuje bezpieczny i szyfrowany przekaz informacji. Sposób, w jaki można dokonać zgłoszenia na tym kanale, można ujrzeć w tym materiale.

 

Uwaga! Według przepisu Kodeksu Pracy mobbing dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę! Działania te muszą zachodzić od minimum pół roku i występować, co najmniej raz w tygodniu. Pojedyncze lub sporadyczne zdarzenia mogą być uznawane jako zastraszanie.

Jak napisać pozew do sądu pracy?

 

Jeśli jesteśmy pewni, że mamy wszelkie dowody na mobbing w pracy, to możemy skupić się na napisanie pozwu do sądu pracy. Pismo powinno być napisane zgodne z wymaganiami kodeksu cywilnego, czyli zawierać takie elementy, jak:

 • Miejscowość i data złożenia pozwu,
 • Oznaczenia sądu (sąd właściwy do miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • Imiona i nazwiska pracodawcy oraz wnioskodawcy,
 • Przedmiot szkody (jej wartość),
 • Sformułowane żądanie z jego wartością;
 • Dowody potwierdzające winę pracodawcy,
 • Lista załączników, które są umieszczane do sprawy.

Można skorzystać z gotowych wzorów dostępnych na stronach rządowych (strony z końcówką gov.pl), jak również z pomocy adwokata. Istotne jest, aby posiadać ze sobą wszystkie dowody mające świadczyć o występowaniu mobbingu w pracy.

Dowodem w sprawie może być:

 • nagrania przebiegu rozmów,
 • zdjęcia otrzymywanych wiadomości,
 • screeny wiadomości tekstowych z telefonu prywatnego lub służbowego,
 • współpracownicy i osoby trzecie, który byli świadkami występowania nękań lub zastraszania

Im więcej dowodów się nagromadzi, tym będzie większa szansa na uzyskanie wymaganego zadośćuczynienia lub odszkodowania ze strony pracodawcy. Warto jest o tym pamiętać, gdyż one będą dla sądu stanowić najważniejszą rzecz w sprawie.

Uwaga! Wszelkie informacje, które nie będą zawarte w pozwie, a będą ujawniane na rozprawie, nie będą brane przez sąd pod uwagę, w tym również zmiany żądania!

Dodatkowo, w sprawach o odszkodowanie należy opłacić pozew w wysokości 5% wartości przedmiotu szkody. Warto o tym pamiętać, gdyż w przypadku napotkania problemu w wyliczeniu wartości, należy to zaznaczyć w piśmie i zostawić to do wyznaczenia dla sądu.

 

Gdzie złożyć gotowy pozew?

 

Pozew można złożyć wyłącznie w formie papierowej, adresując pozew do wyznaczonego w pozwie sądu. Można przynieść też dokumenty do biura podawczego sądu, który będzie rozpatrywać sprawę.

Ważne jest to, aby w składzie dokumentów było:

 • pozew z odpisem dla sądu, pozwanego i uczestników w procesie,
 • załączniki z odpisem dla sądu, pozwanego i uczestników w procesie,
 • odpisy powołanych dokumentów w pozwie.

Sposób na składanie naruszeń – kanały zgłoszeniowe

Zgodnie z ustawą o tzw. sygnalistach, pracodawcy są zobowiązani do stworzenia kanału zgłoszeniowego w firmie. Na nim pracownicy będą mogli zgłaszać wszelkie dostrzegane naruszenia, które będą musiały być rozpatrzone przez firmę.

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest SYGNALISTA24.info. Platforma przede wszystkim wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach. Możesz sprawdzić, jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada w tym materiale: wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.inf (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy, zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak to zrobić? W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy . Pamiętaj! Sygnalista jest zawsze chroniony. Odwet w stosunku do sygnalisty jest zabroniony i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia. Zobacz prawo.

Warto również zaznaczyć, że dzięki ustawie o sygnalistach, będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każda przesłana informacja jest odpowiednio zaszyfrowana i dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie.

Dodatkowym atutem platformy SYGNALISTA24.info jest możliwość monitorowania przebiegu sprawy przez sygnalistę, bez obaw o to, że jego skarga zostanie odrzucona po jej przeczytaniu bez odpowiedzi. Przeczytaj kim jest sygnalista.

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

A także, Prawa sygnalisty w Polsce