Kontrola czasu pracy pracownika

Każdy z pracodawców, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich:

  1. od pracy z powodu choroby lub
  2. konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny,

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r.

Kontrola chorego pracownika

Każdy pracodawca ma prawo do kontroli swojego pracownika, któremu wypłaca zasiłek chorobowy z własnych środków zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy.

Uprawnienie dotyczy przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy.

Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego poniżej 20 ubezpieczonych występuje o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom.

Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych mają możliwość przeprowadzenie własnej kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Kontrola pracownika w domu

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Pracodawca uprawniony do kontroli może przeprowadzić kontrolę osobiście lub zlecić innemu pracownikowi. Pracownik podczas kontroli przedstawia imienne upoważnienie. Rozporządzenie z dnia 27 lipca 1999 r. przedstawia ten wzór, jako Załącznik nr 1.
Samo upoważnienie wymaga podanie numeru dokumentu tożsamości i z nim pracownik może udać się na kontrolę .

Biorąc pod uwagę delikatność sprawy, osoba kontrolująca powinna cieszyć się dobrą opinią i budzić zaufanie.

Niezbędna wiedza

Kontrolujący powinien znać przepisy:

  1. o ochronie danych osobowych,
  2. określające zasady postępowania przy przeprowadzaniu takiej kontroli,
  3. dotyczące zwolnień lekarskich od pracy, terminologię, okresy i zasady przydzielania zwolnień itd.

Czy dla dobra firmy, w której pracujesz możesz zgłosić oszustwo innego pracownika?

Sprawa jest trudna, jednakże z formalnego punktu widzenia masz pełne prawo udzielić taką informację dotyczącą naruszenia wyznaczonym kanałem wewnętrznym.

Należy pamiętać, że każde naruszenie prawa w miejscu pracy wpływa negatywnie:

  1. na relacje międzyludzkie,
  2. straty finansowe czy
  3. wizerunek firmy.

Nielegalne przebywanie na zwolnieniu może powodować inne problemy. Przede wszystkim jednak straty finansowe i relacje międzyludzkie są decydujące i będą generować stres i mobbing.

Gdzie zgłosić oszustwo?

Jeśli posiadasz takie informacje, masz prawo zgłosić wewnętrznym systemem zgłaszania naruszeń oraz wyznaczony bezpieczny kanał zgłoszenia. Jeśli takiego systemu nie ma lub uważasz, że grozi Ci odwet ze względu na słabość systemu i możliwość ujawnienia Twojej osoby, możesz jako sygnalista również zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak zgłosić pracownika do kontroli ZUS

Zgłoszenie do ZUS możesz wykonać za pomocą infolinii, tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną za pomocą e-mail, telefonu czy rzadziej stosowanego już faksu. Masz pełne prawo do anonimowości i nie wyrażania zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.

Jakie przysługują Ci prawa jako sygnalista?

Pamiętaj, że w wypadku zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie z prawem jesteś chroniony jako sygnalista. Nie mogą Cię spotkać konsekwencje odwetu. Jeżeli natomiast zdarzy się taka sytuacja, że z tego tytułu nastąpi np. zwolnienie z pracy lub mobbing, przepisy polskiej ustawy przewidują kary więzienia dla osób, które działają w odwecie na sygnaliście.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Sygnalista24.info, zakładka prawo

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Zobacz również:

Załącznik, do pobrania:

Zobacz więcej: