Sygnalista w Polsce

Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie polskiej spółki informatycznej braf.tech

https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/8205859,sygnalisci-w-polskich-firmach-wciaz-czekaja-na-ochrone.html

wynika, że:

  • Tylko 33 proc. firm z sektora prywatnego w Polsce słyszało o dyrektywie o ochronie sygnalistów.
  • Aż 69 proc. z nich deklaruje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na jej temat.
  • Tylko 50 proc. jest wstanie wskazać poprawny termin wdrożenia dyrektywy w Polsce.

Wewnętrzne kanały zgłoszeniowe

Jak się okazuje, 45 proc. firm i 49 proc. instytucji publicznych posiada kanały komunikacji dla sygnalistów w swoich organizacjach. W niemal 9/10 przypadkach są to kanały, które nie zapewniają anonimowości.

Procedury

Ponadto 38 proc. firm prywatnych i 35 proc. instytucji publicznych posiada procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji, a w zaledwie co 3 firmie i połowie instytucji mają one wymiar formalny, a częściej – ustaleń nieoficjalnych.

Sygnalista w Europie

Podczas konsultacji wykonano badania na zlecenie UE. Dokument w załączeniu: report_public_consultation_whistleblower_protection.pdf

Wynika z niego, m.in. że:

  • tylko 15% (N=861) wszystkich respondentów posiada wiedzę na temat istniejących zasad ochrony sygnalistów w ich kraju zamieszkania lub siedziby;
  • organizacje znacznie częściej niż osoby prywatne wiedzą o istniejących zasadach ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości (64% vs 13%).

Sygnalista za oceanem

Coraz więcej zgłoszeń

Zgodnie z danymi z różnych raportów, zarówno na rynku amerykańskim, jak i w skali globalnej, statystyki dotyczące informowania o nieprawidłowościach z roku na rok i tak systematycznie rosną.

Dla przykład:

  • w USA na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, procent pracowników zgłaszających naruszenia wzrósł odpowiednio: z 56% w 2000 r. do blisko 86% w roku minionym.
  • w ujęciu globalnym: 2015r. – 58%, natomiast w 2020r. – 81%

Kryzys obalił mit

Na podstawie raportu: Global Ethics Business Survey, w 2007r. odnotowano, iż z działaniami odwetowymi wymierzonymi w sygnalistów spotkało się jedynie 13% z nich. Natomiast w roku minionym było to już 79% (sic!) z tych osób. Są to dane właściwe dla rynku amerykańskiego, niemniej jednak w ujęciu międzynarodowym i tak statystyki te również nie napawają optymizmem. W porównaniu do 2015 r., kiedy to 40 % sygnalistów spotkało się z działaniami odwetowymi w następstwie dokonania zgłoszenia, a w szczególności do 33% w 2019r.

 

A na koniec historia, jak się to zaczęło i gdzie:

Dłuższe tradycje i początek historii sygnalisty i z gwizdkiem. Zapraszamy do artykułu p. Agnieszki Maruszak

https://www.notific.pl/historie-sygnalisty-przyblizy-agnieszka-maruszak/

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info