W Polsce, zgodnie z Dyrektywą UE 2019/1937 w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa od 17.12.2021 r., przepisom dot. sygnalistów podlegają podmioty zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje zgodnie z projektowaną ustawą, poniższe podmioty, które są zobligowane do utworzenia procedur i utworzenia kanałów do zgłaszania naruszeń.

Ochrona sygnalisty w Polsce

Zobacz, kogo chroni ustawa, kim są sygnaliści?

Wdrożenie ochrony sygnalistów w Twojej organizacji

Pomożemy, krok po kroku, w prawidłowym wdrożeniu systemu. Skorzystaj z naszego doświadczenia w tym zakresie.

Ustawa o sygnalistach w Polsce – kogo dotyczy?

Według danych z uzasadnienia projektu ustawy do wdrożenia ustawy są następujące podmioty:

A. Stworzenie procedur i obowiązek utworzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń:

Sektor publiczny, JST

 1. podmioty sektora publicznego zatrudniające co najmniej 50 pracowników – 12 678 podmiotów
 2. podmioty sektora publicznego, z wyłączeniem urzędów lub jednostek organizacyjnych gminy liczącej mniej niż 10 000 mieszkańców.

Sektor prywatny

 1. duże przedsiębiorstwa – 4 266 podmiotów
 2. średnie przedsiębiorstwa – 27 263 podmiotów
 3. małe przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym – 1 242 podmiotów
 4. mikro przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym – 122 102 podmiotów

B. Stworzenie procedur i obowiązek utworzenia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń:

 1. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (JST)  – 2 807 podmiotów (2477 gmin + 314 powiatów + 16 województw)
 2. naczelne i centralne organy administracji rządowej – około 120 podmiotów
 3. terenowe organy administracji rządowej
 4. Państwowa Inspekcja Pracy
 5. Komendant Wojewódzki Policji
 6. Prokuratura
 7. regionalne izby obrachunkowe
 8. Komisja Nadzoru Finansowego
 9. inne organy państwowe

16,78 miliona osób będzie miało prawo do zgłaszania naruszeń i ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów w Polsce.

3,45 miliona podmiotów prywatnych przedsiębiorców i ok. 13 tysięcy podmiotów publicznych będzie zobowiązane utworzyć wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń.

Zgodnie z prawem, mimo nie stworzenia wewnętrznych regulacji, każdy podmiot zobowiązany będzie do przyjęcia zgłoszenia, odpowiedzi na nie oraz ochrony sygnalistów. Warto do tego się przygotować.

System ochrony sygnalisty w Polsce. Podsumowanie

Warto już teraz:

 1. przygotować dokumentację, dokonać wyboru koordynatorów, przeszkolić ich oraz poinformować pracowników o funkcjonujących zasadach;
 2. dokonać wyboru takiego kanału zgłoszeniowego, aby zapewnić osobie zgłaszającej odpowiedni poziom anonimowości i bezstronności oraz umożliwić wymianę korespondencji. Link do kanału zgłoszeniowego należy zamieścić we wskazanych miejscach i poinformować o tym pracowników.

W razie potrzeby:

 1. Przygotowaliśmy już wzory regulaminu i instrukcji wraz z załącznikami. Dla swoich klientów aktualizujemy nieodpłatnie i na bieżąco.
 2. Przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla pozostałych pracowników.

WAŻNE! Wprowadzamy na bieżąco wymagane zmiany w aplikacji, w przerwie technicznej, w wybrane dni wolne od pracy (tak też będzie w przypadku, kiedy pojawią się ewentualne zmiany w polskiej ustawie).

Proszę zobaczyć komu pomogliśmy, kogo przeszkoliliśmy, co nas wyróżnia i jaka jest nasza platforma Sygnalista24.info. Wszystko w zakładce Dlaczego my.

Posiadamy już doświadczenie i jesteśmy kompletni w obsłudze dot. sygnalistów. Ponadto wśród nas są Inspektorzy Ochrony Danych i audytorzy wiodący ISO/IEC 27001 i 37002. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo informacji.

W imieniu zespołu serdecznie pozdrawiam

Katarzyna Doering, Doering&Partnerzy

 


Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej: