W tym miesiącu kończy się również III kwartał. Jeśli planujesz budżet na ostatni kwartał lub kolejny rok uwzględnij koszty wdrożenia.

JAK SFINANSOWAĆ APLIKACJĘ?

Pomocny może być właśnie ogłoszony konkurs na cyfryzację firmy i zakup licencji na oprogramowanie. Więcej na: https://lnkd.in/e6jTp28c

NASZ KANAŁ SYGNALISTA24.info MOŻESZ ZAKUPIĆ W FORMIE LICENCJI. Zapewnimy kompletne wdrożenie i obsługę na lata.

DOTACJA BON NA CYFRYZACJĘ

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

a) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

b) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

ILE MOŻESZ OTRZYMAĆ?

Maksymalnie aż 255 000 zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 300 000 zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info