Polski projekt ustawy o sygnalistach. Stan prawny

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zapytanie dotyczące etapu prac nad ustawą o sygnalistach. Wcześniej zagadnieniem tym zajmowało się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W sierpniu br. zagadnienia dotyczące pracy wróciły pod skrzydła Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami zakończenie prac nad projektem ustawy planowane jest na początek października br. Będzie to odrębna ustawa regulująca zagadnienie ochrony sygnalisty. Być może wprowadzone zostaną zmiany również w innych przepisach.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Ministrów polski projekt ustawy wkrótce zostanie przekazany do konsultacji.

Odpowiedź MRiPS :

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info