Procedury sygnalista – norma ISO 37002:2001

Norma ISO 37002:2021 wskazuje na zagadnienia, które trzeba rozważyć przy tworzeniu systemu ochrony sygnalisty oraz w jaki sposób zapewnić odpowiednie utrzymanie systemu.

Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistę – procedury

Norma ISO 37002 m.in. określa wymagania dotyczące przyjmowania, oceny i obsługi zgłoszeń, jak również zamykania zgłoszeń.

Powinniśmy – projektując nasz system – określić:

Instrukcje dla sygnalisty - działania następcze i zgłoszenia anonimowe

Tworząc nasz system musimy odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Wymieniliśmy zaledwie kilka. Więcej na temat Whistleblowing management systems piszemy na naszym blogu. Norma ISO 37002:2021 może funkcjonować w organizacji samodzielnie, może też być częścią całego systemu zarządzania.