Norma ISO 37002:2021

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje na temat normy ISO 37002:2021. Norma zawiera wytyczne pomagające w tworzeniu systemu zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów. System powinien być oparty na zasadach zaufania do pracodawcy i do pracownika, bezstronności w rozstrzyganiu zgłoszeń i ochrony sygnalisty. To zaufanie powinno zostać oparte również na stworzeniu bezpiecznego kanału zgłoszeniowego, z dostępem 24/7. Nie wszystkie są bezpieczne. Patrz ranking.

Procedury sygnalista – norma iso 37002:2021

Norma ISO 37002:2021 wskazuje na zagadnienia, które trzeba rozważyć przy tworzeniu systemu ochrony sygnalisty oraz w jaki sposób zapewnić odpowiednie utrzymanie systemu.

Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistę – procedury

Norma ISO 37002 m.in. określa wymagania dotyczące przyjmowania, oceny i obsługi zgłoszeń, jak również zamykania zgłoszeń.

Powinniśmy – projektując nasz system – określić:

  • w jaki sposób będziemy te zgłoszenia przyjmować (np. wybrany kanał zgłoszeniowy)? 
  • kto będzie je przyjmował? 
  • kto będzie zajmował się działaniami następczymi? 
  • jakiego typu działania następcze mogą mieć miejsce? 
  • co zrobić kiedy uznamy, że zgłoszenie jest bezzasadne? 
  • co zrobić ze zgłoszeniami anonimowymi (jeżeli zdecydujemy się na przyjmowanie również takich zgłoszeń – powinniśmy rozważyć wykorzystanie odpowiedniego narzędzia do przyjmowania zgłoszeń, które to umożliwi)? 
  • co zrobić kiedy okaże się, że naruszenie dotyczy najwyższego kierownictwa? 
  • co zrobić kiedy okaże się, że zgłoszenie dotyczy osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń? 
  • kiedy możemy uznać zgłoszenie za zamknięte? 
  • jak długo będziemy przetwarzać informacje o zgłoszeniach? 

Instrukcje dla sygnalisty – działania następcze i zgłoszenia anonimowe

Tworząc nasz system musimy odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Wymieniliśmy zaledwie kilka. Więcej na temat Whistleblowing management systems piszemy na naszym blogu. Norma ISO 37002:2021 może funkcjonować w organizacji samodzielnie, może też być częścią całego systemu zarządzania.

W razie potrzeb skontaktuj się. Pomożemy!

Nie wiesz, od czego zacząć?

BEZPŁATNYY KONFIGURATOR OFERTY