Nie wiesz, od czego zacząć?

BEZPŁATNY KONFIGURATOR OFERTY

CZEŚĆ 1 – WDROŻENIE I UTRZYMANIE

PROCEDURY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW

Czynność Zakres
Opracowanie dokumentacji na podstawie przepisów prawa i potrzeb klienta
 • regulamin/procedury zgłoszeń wewnętrznych
 • instrukcja rozpatrywania zgłoszonych naruszeń (Uwzględnia wybrany kanał zgłoszeniowy)
Wdrożenie procedur wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń (webinarium) i przekazaniem materiałów dydaktycznych
 • dla osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń
 • dla pozostałych pracowników
 • dla kadry zarządzającej
 • aktualizacja po 6-12 miesiącach funkcjonowania systemu
Szkolenie pracowników
 • online, dwie grupy, po 2 godz. dla każdej grupy
Wsparcie przy weryfikacji zgłoszeń
 • jako ekspert – członek zespołu
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń
 • przygotowanie rocznego sprawozdania dotyczącego zgłoszeń
Audyt działania systemu
 • po 6-12 miesiącach
Zapytaj o ofertę

OPCJONALNIE

Czynność Zakres
Doradztwo w zakresie zgłaszania naruszeń oraz pomoc w wyznaczeniu osoby/zespołu do obsługi zgłoszeń
(opcjonalnie)
 • badanie struktury podmiotu, przepływu odpowiedzialności
 • wywiad z kadrą zarządzającą
 • powołanie osoby/zespołu do obsługi zgłoszeń
Wsparcie przy weryfikacji zgłoszeń
(opcjonalnie)
 • jako Administrator/Główny koordynator lub
 • jako koordynator otrzymujący naruszenia i odpowiadający sygnaliści
 • ekspert – członek zespołu
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej zgłoszenia
Wsparcie prawnika in-house, podmiotu w wyjaśnieniu, reprezentacja w sporze
(opcjonalnie)
 • wsparcie podmiotu w wyjaśnieniu lub na życzenie prowadzenie sprawy po zapoznaniu się z przedmiotem sporu

CZĘŚĆ 2 – WYBÓR KANAŁU

ZGŁOSZENIOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZYJMOWANIA

ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Pakiet MINIMUM Pakiet OPTYMALNY Pakiet STANDARD Pakiet INDYWIDUALNY
Dla kogo dedykowany? kanał wewnętrzny
dla mniejszych podmiotów prywatnych i publicznych, instytucji, np. szkół, urzędów itd.
kanał wewnętrzny
dla instytucji samorządowych, małych gmin i miast, starostw, placówek medycznych, dla średnich i dużych firm kanał zewnętrzny
dla urzędów, dla jednostek samorządowych itd.
kanał wewnętrzny
dla dużych jednostek samorządowych i urzędów, dużych placówek medycznych, dla dużych firm działających
również za granicą kanał zewnętrzny
dla instytucji samorządowych, miast, starostw, województw, sądów, PIP itd. kanał zewnętrzny
dla mediów
kanał wewnętrzny
dla koncernów, dla dużych firm działających również za granicą, dla firm pow. 1000 osób kanał zewnętrzny
dla ministerstw, dużych instytucji samorządowych, województw, sądów, prokuratorów, PIP, US, KAS, Sanepid
itd. kanał zewnętrzny
dla mediów
OPCJE
Liczba użytkowników/koordynatorów 1 2 3
Pojemność konta 1 GB 2 GB 5 GB
Wersje językowe PL PL PL/EN
Dodatkowa wersja językowa
Raporty statystyczne tak tak tak
Personalizacja. Pulpit tak tak tak
Logotyp tak tak tak
Adres tak tak tak
Klauzura informacyjna podmiotu tak tak tak
Forma zgłoszenia: anonimowa/jawna tak tak tak
Wsparcie użytkownika
Merytoryczne standard standard premium
Instalacyjne + IT standard standard premium
Powdrożeniowe standard standard premium
Szkolenie demo demo webinarium (2 h)
Inne
Usuwanie metadanych
Zwiększenie bazy danych o 10 GB 10 zł/mies. 10 zł/mies.
Zwiększenie liczby użytkowników dopłata za
1 użytkownika, do końca trwania umowy
dopłata za
1 użytkownika, do końca trwania umowy
Zapytaj o ofertę

Zaufali nam