Sygnalista w szkole – co warto wiedzieć na ten temat?

Szkoły powinny wdrożyć wymagania dotyczące ochrony sygnalisty oraz posiadać bezpieczny i anonimowy kanał zgłoszeniowy z kilku powodów. Zakresy dziedzin prawa i wynikających z nich możliwych naruszeń są wymienione w Dyrektywie o sygnalistach. Zgodnie z tym szkoła:

  • jest instytucją publiczną, zatrudniającą w swoich placówkach ponad 700 tys. samych nauczycieli i wiele tys. osób w otoczeniu, np. w administracji,
  • organizuje przetargi publiczne,
  • ma ogromny wpływ na zdrowie publiczne (dzieci i ich rodzin, pracowników, w tym nauczycieli i ich rodzin),
  • musi chronić prywatność i dane osobowe, dbać o bezpieczeństwo sieci i posiadanych systemów informacyjnych.

Właśnie dlatego sygnalista w szkole musi mieć możliwość zgłoszenia naruszenia.

Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?

Tutaj znajdziesz przewodnik: Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista? Krok po kroku

Kanał zgłoszeniowy Sygnalista24.info

Jak wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty w szkole?

Zanim rozpoczniesz wdrożenie zapraszamy się do rozszerzonego wpisu na temat systemu ochrony sygnalistów w szkole: Whistleblowing w szkołach

Obowiązek ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości obejmuje szkoły i placówki, które zatrudniają minimum 50 pracowników. Wszystkie wymogi powinny być spełnione już od 17 grudnia 2021 r.

Zapoznaj się z przeprowadzonymi szkoleniami. Tutaj znajdziesz nagrania z dwóch spotkań.

Wdrożenie. Podsumowanie:

  1. Warto już teraz przygotować dokumentację, dokonać wyboru koordynatorów i przeszkolić ich oraz poinformować pracowników o zasadach.
  2. Należy dokonać wyboru takiego kanału zgłoszeniowego, aby zapewnić osobie zgłaszającej odpowiedni poziom anonimowości i bezstronności oraz umożliwić wymianę korespondencji. Link do kanału zgłoszeniowego należy zamieścić we wskazanych miejscach i poinformować o tym pracowników.
W razie potrzeby:
  1. Przygotowaliśmy już wzory wraz z załącznikami. Można je zamówić. Podobnie jest z materiałami szkoleniowymi dla pozostałych pracowników. Dostępne są od ręki. WAŻNE! Wprowadzamy na bieżąco wymagane zmiany w aplikacji, w przerwie technicznej, w wybrane dni wolne od pracy (tak też będzie w przypadku, kiedy pojawią się ewentualne zmiany w polskiej ustawie).
  2. Proszę zobaczyć komu pomogliśmy, kogo przeszkoliliśmy, co nas wyróżnia i jaka jest nasza platforma. Wszystko w zakładce Dlaczego my.
  3. Posiadamy już doświadczenie i jesteśmy kompletni w obsłudze dot. sygnalistów.
Pamiętaj. Na każdym etapie możemy Ci pomóc. Napisz do nas lub zadzwoń.

Zapoznaj się z ofertą szkolenia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania zgłoszeniami sygnalistów w placówkach oraz propozycją dedykowanych kanałów zgłoszeniowych.

Zapoznaj się z treścią Dyrektywy o sygnalistach i polskim projektem ustawy dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia.