Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Prezydent Andrzej Duda podjął 19 czerwca 2024 roku decyzję o podpisaniu ustawy o ochronie sygnalistów, o czym informacje przekazano 20 czerwca przez jego Kancelarię na oficjalnej stronie internetowej. Dnia 24 czerwca 2024 roku ogłoszono ustawę o ochronie sygnalistów w Dzienniku Ustaw.

Co to oznacza?

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów od momentu ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw rozpoczyna się vacatio legis.

Dla kanałów wewnętrznych wynosi on zaledwie 3 miesiące.

Dla kanałów zewnętrznych wynosi on 6 miesięcy.

dziennik ustaw

Kto musi podjąć działanie?

3 miesiące to termin dla zobowiązanych podmiotów do kanału wewnętrznego. Takim podmiotem jest każdy podmiot prawny, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuję pracę zarobkową.

Osoby wykonujące pracę zarobkową to:

 • pracownicy w przeliczeniu na pełne etaty
 • osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy np. zleceniobiorca
 • osoby w kontekście związanym z pracą, które nie otrzymują wynagrodzenia np. wolontariusz

Należy pamiętać, że próg 50 osób nie dotyczy podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

6 miesięcy to termin dla zobowiązanych podmiotów dla kanału zewnętrznego. Do kanału zewnętrznego zgodnie z ustawą zobowiązany jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne. Obowiązkowo kanał zewnętrzny musza posiadać wykonawcze jednostki samorządu terytorialnego.

Również podmioty niezobowiązane mogą utworzyć kanał wewnętrzny i kanał zewnętrzny!

Harmonogram wdrożenia

Utworzenie kanałów oraz związanych z nimi procedur to szereg działań, które wymagają czasu. Takie wdrożenie to minimum 5 tygodni przy dobrej woli wszystkich stron. W przypadku braku takiej woli to około 7-10 tygodni.

W zakresie 1 tygodnia powinno odbyć się ustalenie szczegółów do procedury, wyznaczanie administratora systemu sygnalisty, wybór formy przyjmowania naruszeń (anonimowy czy jawny), wybór kanału zgłoszeniowego.

W 2/3 tygodniu powinno nastąpić przekazanie dokumentów do uszczegółowienia. W tym tygodniu najważniejszym elementem jest konsultacja z pracownikami, która musi trwać od 5 do 10 dni co najmniej, a należy pamiętać, że każdą istotną zmianę procedury należy skonsultować ponownie.

W 4 tygodniu następuje szkolenie zespołów odpowiedzialnych za system i pozostałych pracowników. Procedury wewnętrzne muszą obowiązkowo przejść wewnętrzny okres vacatio legis dla organizacji tj. 7 dni aby mogły one obowiązywać dla ogółu jednostek danego podmiotu.

W 5 tygodniu powinno się udać otworzyć kanał zgłoszeniowy… ale jest to sytuacja idealistyczna.

Dlaczego sygnalista pełni przydatną rolę w organizacji?

 • Wykrywa nieprawidłowości, które mogą zaszkodzić interesom podmiotu.
 • Zapobiega stratom finansowym poprzez wykrycie nieprawidłowości, które narażałyby na nie organizacje.
 • Poprawiają kulturę organizacyjną poprzez zachęcanie pracowników do zgłaszania nieprawidłowości, które buduje przejrzystość i odpowiedzialność w firmie oraz promuje etyczne zachowania i zwiększa zaufanie wśród pracowników.
 • Zapewnia organizacje jednostki zgodnie z przepisami prawa, ze względu na wypełnienie obowiązku o konieczności posiadania kanału.
 • Motywuje pracowników, ponieważ wiedzą oni że ich zgłoszenia traktowane są poważnie, zgodnie z regulacją o ochronie sygnalistów i dzięki temu czują się bardziej wartościowi i zaangażowani w działalność organizacji.

Jaka jest najlepsza praktyka, jeśli chodzi o zapewnienie skutecznego mechanizmu sygnalizowania nieprawidłowości?

Organizacja przy zapewnieniu skutecznego mechanizmu sygnalizowania nieprawidłowości zawsze musi wykorzystać szereg najskuteczniejszych praktyk. Procedury wewnętrzne w podmiocie powinny być proste i jasne oraz łatwo dostępne dla każdego powiązanego z organizacją w kontekście pracy. Podmiot powinien zapewnić odpowiedni kanał zgłoszeniowy, z których najbardziej bezpiecznym jest platforma do zgłaszania naruszeń. Organizacja powinna również dbać o anonimowość i poufność zgłoszeń co zapewni sygnaliście ochronę przed represjami w podmiocie. Zaleca się również przeprowadzanie szkoleń w celu poszerzenia znajomości roli sygnalisty i procedury zgłaszania naruszeń.

Jakich jest pięć konsekwencji sygnalizowania nieprawidłowości?

 • Działanie w dobrej wierze przez sygnalistę.
 • Podjęcie weryfikacji zgłoszenia przez podmiot prawny operujący procedurą wewnętrzną lub podmiot prawny operujący procedurą zewnętrzną.
 • Konieczność podjęcia działań następczych przez podmiot prawny jeżeli zgłoszeni było zasadne.
 • Dbanie o reputacje podmiotu prawnego oraz polepszenie relacji społecznych w zespole.
 • Zapobieganie nieprawidłowością poprzez świadomość odpowiedniej procedury wewnętrznej lub zewnętrznej do zgłaszania naruszeń.

Czy w każdej firmie musi być sygnalista?

Nie, nie każda firma musi posiadać wewnętrzne procedury do zgłaszania naruszeń. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. obowiązek posiadają firmy, w których według stanu na dzień 1 stycznia oraz 1 lipca podejmuje pracę zarobkową 50 osób. Jednak jeżeli jest to podmiot prawny wykonujący działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska to musi posiadać procedurę wewnętrzną zgłaszania naruszeń nawet jeżeli nie spełnia minimalnego poziomu 50 osób.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz także:

SYGNALISTA24.info. Poradnik. – Jak zgłosić naruszenie prawa za pomocą platformy Sygnalista24.info 

Krótki film z instrukcją jak zgłosić naruszenie – https://sygnalista24.info/video/

Ustawa o sygnalistach – od kiedy? – Sygnalista24.info

Wdrożenie procedur dla sygnalistów w firmach do 249 pracowników – Sygnalista24.info

Wdrożenie Ustawy o sygnalistach w oparciu o kanały zgłoszeniowe – Sygnalista24.info

Szkolenie w zakresie sygnalisty – Sygnalista24.info

Przepisy prawa – Sygnalista24.info

Oferta wdrożenia dyrektywy o sygnalistach – Sygnalista24.info

Dokumentacja – Sygnalista24.info

Ranking kanałów zgłoszeniowych – Sygnalista24.info

Sygnalista w szkole – Sygnalista24.info

Sygnalista w urzędzie – Sygnalista24.info

Sygnalista w zakładzie pracy – Sygnalista24.info

Bezpieczeństwo – Sygnalista24.info

Dodatkowo:

Jak udowodnić mobbing w pracy? – Sygnalista24.info

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić? – Sygnalista24.info

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP? – Sygnalista24.info

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu? – Sygnalista24.info

Gdzie zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? – Sygnalista24.info

Przejdź do góry