Został opublikowany dzisiaj 18.10.2021r. (godz. 15:11) przez  Rządowe Centrum Legislacyjne.

Konsultacje społeczne do ustawy

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprosiła do konsultacji:

  • organizacje pracodawców,
  • związki zawodowe oraz
  • Radę Dialogu Społecznego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji, wymienione organizacje mają czas na przedłożenie opinii w sprawie przedstawionego projektu.

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Założenia do polskiej ustawy na stronie SYGNALISTA24.info, tutaj

Obecnie aktualny stan projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępny pod numerem druku UC1.

Więcej na stronie rządowej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401