✅  Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

Sejm w obliczu poprawek zaproponowanych przez Senat

Dnia 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął ustawę o ochronie sygnalistów z poprawkami.

Poprawka 1

Nastąpiła zmiana definicji postępowania prawnego, przy czym było to doprecyzowanie stylistyczne.

Poprawka 5

Zmiana terminu tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych na termin tajemnicy zawodowej.

Poprawka 7

 Zmiana brzmienia wprowadzenia regulacji z zakresu ochrony sygnalisty w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym pośrednictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Nad poprawkami głosowano łącznie.

Poprawka 2

Wykreślenie z zakresu przedmiotowego ustawy o ochronie sygnalistów prawa pracy.

Poprawka 6

Zmiana artykułu zakresu przedmiotowego zgłoszeń przyjmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich – wykreślenie zgłoszeń z zakresu prawa pracy.

Nad poprawkami głosowano łącznie.

Zgodnie ze ścieżką legislacyjną…

… jako, że Senat RP wprowadził uchwałą poprawki do ustawy o ochronie sygnalistów to sprawa zostanie skierowana ponownie do Sejmu RP, który miał zadecydować o odrzuceniu lub przyjęciu poprawek. Sprawa wróciła więc do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przedstawiła sprawozdanie w dniu 12 czerwca 2024. Komisja wnioskowała do Sejmu o przyjęcie poprawek. W dniu 14 czerwca 2024 wniosek Komisji został rozpatrywany na forum Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu.

Decyzja Sejmu

Sesja Sejmu RP dobiegła końca, a tym samym uchwalono ustawę o ochronie sygnalistów. Uchwalono ustawę z zaakceptowaniem poprawek Senatu…  a tym samym w finalnej wersji ustawy w katalogu potencjalnych naruszeń prawa nie znalazło się prawo pracy.

Co dalej?

Następnym etapem procesu legislacyjnego w Polsce jest podpisanie ustawy przez Prezydenta RP. Będzie miał on na to 21 dni od momentu jej otrzymania. Może  jednak wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją i jeżeli TK uzna ją za niezgodną to odmówi jej podpisania. Może też podpisać ją z pominięciem przepisów, które nie są konstytucyjne lub zwrócić się do Sejmu o usunięcie nieprawidłowych przepisów.

Prezydentowi przysługuje również veto ustawodawcze, które powoduje że Sejm zadecyduję większością kwalifikowaną czy odrzucić to veto, jeżeli tak to prezydent podpisuję ustawę w ciągu siedmiu dni.

Obecnie musimy więc poczekać, jaką decyzję w zakresie ustawy o ochronie sygnalistów podejmie Prezydent RP.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz także:

SYGNALISTA24.info. Poradnik. – Jak zgłosić naruszenie prawa za pomocą platformy Sygnalista24.info 

Krótki film z instrukcją jak zgłosić naruszenie – https://sygnalista24.info/video/

Ustawa o sygnalistach – od kiedy? – Sygnalista24.info

Wdrożenie procedur dla sygnalistów w firmach do 249 pracowników – Sygnalista24.info

Wdrożenie Ustawy o sygnalistach w oparciu o kanały zgłoszeniowe – Sygnalista24.info

Szkolenie w zakresie sygnalisty – Sygnalista24.info

Przepisy prawa – Sygnalista24.info

Oferta wdrożenia dyrektywy o sygnalistach – Sygnalista24.info

Dokumentacja – Sygnalista24.info

Ranking kanałów zgłoszeniowych – Sygnalista24.info

Sygnalista w szkole – Sygnalista24.info

Sygnalista w urzędzie – Sygnalista24.info

Sygnalista w zakładzie pracy – Sygnalista24.info

Bezpieczeństwo – Sygnalista24.info

Dodatkowo:

Jak udowodnić mobbing w pracy? – Sygnalista24.info

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić? – Sygnalista24.info

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP? – Sygnalista24.info

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu? – Sygnalista24.info

Gdzie zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? – Sygnalista24.info

Przejdź do góry