Chcesz wiedzieć, kiedy możesz iść na pracę zdalną? A może zastanawiasz się, co potrzebujesz do realizowania pracy zdalnej? O tym dowiesz się w poniższym artykule.

Jak wygląda praca zdalna?

 

Czym jest praca zdalna?

 

Praca zdalna polega na tym, że można wykonywać swoje obowiązki pracownicze w innym miejscu, niż w siedzibie pracy. Przykładowo, może to być miejsce zamieszkania, kawiarnia, na plaży, czy też w parku. Natomiast pracodawca ma prawo zastrzec miejsce wykonywania pracy zdalnej, zarówno przy podpisywaniu umowy, jak też w trakcie zatrudnienia.

Kto może iść na pracę zdalną?

Każdy chciałby mieć możliwość pracy zdalnej. Jednakże nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, chociażby przez charakter wykonywanej pracy. Z pewnością szansę na pracę zdalną mają osoby, które korzystają z komputerów. Tu trzeba pamiętać, że należy w takim przypadku mieć odpowiednio zabezpieczony sprzęt służbowy pod kątem cybernetycznym.

Dodatkowo, w Prawie Pracy jest wspomniane, że pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku o pracę zdalną dla:

 • pracownic w ciąży;
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym
 • posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

O tym, czy te osoby dostaną pozytywną decyzję od pracodawcy, zależy od organizacji pracy lub rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika. Informacja powinna przyjść w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Jakie są zasady pracy zdalnej?

Pracodawca może to w regulaminie, lub w porozumieniu z pracownikiem,  zawrzeć regulacje związane z pracą zdalną dla danych pracowników. Wśród nich można wyróżnić następujące kwestie:

 • Zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika, w tym sposób potwierdzania obecności;
 • Zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika;
 • Zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związane z wykonywaniem pracy zdalnej;
 • Zasady kontroli w zakresie przestrzegania BHP;
 • Zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych (pracodawca powinien zapewnić regulamin pracy zdalnej do zapoznania się!);
 • Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy (w tym też urządzeń technicznych).

Praca zdalna a kontrola pracodawcy

To, że pracownik pracuje zdalnie, wcale nie oznacza braku nadzoru ze strony pracodawcy. On ma prawo w godzinach pracy pracownika przeprowadzić kontrolę pracownikowi w zakresie:

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Pracodawca kontroluje, za wcześniejszym porozumieniem się z pracownikiem. Należy pamiętać, że czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności pracownika i innych osób, ani także utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Co jest potrzebne do pracy zdalnej?

Wszelki sprzęt, który jest niezbędny do wykonywania obowiązków w godzinach pracy, powinien być zapewniony ze strony pracodawcy. Zwykle jest to sprzęt komputerowy, który posiada wytypowane przez pracodawcę oprogramowanie. Musimy pamiętać, że tego sprzętu nie otrzymujemy na własność.

Co to znaczy?

Otrzymany sprzęt od pracodawcy, jeśli nie było to inaczej ustalone w umowie, należy zwrócić do pracodawcy w chwili rozwiązania stosunku pracy. O terminie zwrotu zawsze warto jest porozmawiać z pracodawcą zanim skończy się umowa.

Istotne jest również to, że pracodawca ma prawo do wglądu tego, co ty robisz na służbowym laptopie. Przykładowo, jak wysyłasz maile z prywatnej skrzynki mailowej na służbowym laptopie, to pracodawca ma prawo do wglądu do takiego maila. Spowodowane jest tym, że użytkując laptop służbowy, pracodawca ma obowiązek przetwarzania danych, które były wykorzystywane na tym sprzęcie.

Praca zdalna a sieci

Łączenie się z siecią domową na służbowym komputerze może nie dać w pełni bezpieczeństwa dla sprzętu. Zazwyczaj sieci domowe są mniej rygorystycznie zabezpieczeniowe, niż firmowe serwerownie. Nie powinniśmy wchodzić na losowe strony ze sprzętu służbowego, ani tym bardziej ściągać nieznane pliki. W zależności od tego, jaki jest charakter wykonywanej pracy zdalnej, powinniśmy ograniczać się do wykonywania na sprzęcie służbowym tych rzeczy, które są niezbędne do wykonania pracy. Swoje prywatne potrzeby załatwiajmy na prywatnym sprzęcie. O wiele trudniej jest sprawdzić, wymienić i zorganizować sprzęt zastępczy do pracy zdalnej, dlatego starajmy się szanować sprzęt otrzymany od pracodawcy.

Naruszenia w pracy zdalnej

Podczas wykonywania pracy zdalnej zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo zgłaszać naruszenia. Pracodawca ma prawo monitorować aktywność pracownika podczas wykonywania obowiązków, a pracownik może kontaktować się z innymi współpracownikami poprzez telefon lub komunikatory. Warto pamiętać, że w przypadku pracy zdalnej lub hybrydowej, miejsce pracy pracownika jest określone w umowie. Sygnalista powinien być świadomy, że osoba, która nie przestrzega zasad i prawa podczas pracy zdalnej, może ponieść takie same konsekwencje jak pracownik pracujący w biurze.

 

W ustawie nie przewiduje się podziału na pracowników pracujących w miejscach innych niż zakład pracy. Natomiast w obecnym projekcie doprecyzowano ustalenie limitu 50 osób dla firm, które będą zobligowane do posiadania narzędzi dla sygnalistów. Na chwilę obecną do minimalnej liczby osób będą wliczani pracownicy wykonujący pełny wymiar godzin lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

Sposób na składanie naruszeń – kanały zgłoszeniowe

Zgodnie z ustawą dotyczącą sygnalistów, pracodawcy są zobowiązani do utworzenia kanału zgłoszeniowego w firmie. Na tym kanale pracownicy będą mogli zgłaszać wszelkie zauważone naruszenia, które będą musiały zostać rozpatrzone przez firmę.

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest SYGNALISTA24.info. Platforma przede wszystkim wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach. Możesz sprawdzić, jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada w tym materiale: wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.inf (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy, zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak to zrobić? W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy . Pamiętaj! Sygnalista jest zawsze chroniony. Odwet w stosunku do sygnalisty jest zabroniony i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia. Zobacz prawo.

Warto również zaznaczyć, że dzięki ustawie o sygnalistach, będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każda przesłana informacja jest odpowiednio zaszyfrowana i dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie. O tym, jakie są aktualne prace nad ustawą, przeczytasz w tym artykule.

Dodatkowym atutem platformy SYGNALISTA24.info jest możliwość monitorowania przebiegu sprawy przez sygnalistę, bez obaw o to, że jego skarga zostanie odrzucona po jej przeczytaniu bez odpowiedzi. Przeczytaj kim jest sygnalista.

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej:

A także, Prawa sygnalisty w Polsce