Pracownicy z zagranicy a ochrona sygnalistów

Coraz więcej osób będących obywatelami innych krajów przyjeżdża do Polski i podejmuje pracę w działających na lokalnym rynku przedsiębiorstwach. Sytuacja nie jest nowa – na przestrzeni trzech dekad istnienia III Rzeczpospolitej do naszego kraju przyjeżdżali mieszkańcy rozmaitych części świata, odnajdując tutaj swój nowy dom, a nierzadko również otwierając własne biznesy. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższych latach – w 2023 Barometr Zawodów opublikował dane, wg których w samym tylko sektorze przemysłowym istniało powyżej 23 tysięcy wakatów wymagających obsadzenia.

Jak na sytuację pracowników-obywateli innych państw wpływają nowe przepisy o ochronie sygnalistów?

Zarówno pracownicy pochodzący z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i krajów do niej nienależących, świadczący pracę na podstawie zawartej umowy (również – zlecenia i umowy o dzieło), są objęci polskimi przepisami chroniącymi sygnalistów. Oznacza to, że mając świadomość występujących w firmie naruszeń, mają pełne prawo dokonać zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami, a wraz z uzyskaniem statusu sygnalisty otrzymują ochronę przed działaniami odwetowymi.

Należy jednocześnie pamiętać, że taki pracownik w pełni podlega odpowiedzialności karnej za dokonanie zgłoszenia zawierającego fałszywe informacje i w związku z tym nie powinien traktować przepisów ochrony sygnalisty jako sposobu np. na wymuszenie przedłużenia kontraktu.

Jak przygotować wewnętrzne procedury ochrony sygnalisty tak, aby pracownicy nieznający języka polskiego nie zostali pokrzywdzeni?

Przede wszystkim istotne jest poinformowanie ich o przysługujących im w tym zakresie prawach, oraz przygotowanie kanału zgłoszeniowego w sposób umożliwiający im dokonanie zgłoszenia. Platforma Sygnalista24.info wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców zatrudniających obcokrajowców i pracobiorców nieznających języka polskiego, oferując wersje językowe dla użytkowników języków: ukraińskiego, białoruskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. W naszym kraju stale zwiększa się liczba osób pracujących, dla których te języki są pierwszymi. Interfejs platformy jest przejrzysty i czytelny, a dokonujący zgłoszenia sygnalista otrzymuje pełnię istotnych informacji w języku, który jest dla niego intuicyjnie zrozumiały.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, Sygnalista24.info chroni pracodawcę przed zarzutami o niewypełnienie ustawowego obowiązku ochrony sygnalisty wobec pracowników z zagranicy.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Czym jest whistleblowing w firmach?

Whistleblowing w firmach to proces zgłaszania przez pracowników lub inne osoby związane z organizacją (np. kontrahentów czy dostawców) nieprawidłowości, nadużyć lub działań niezgodnych z prawem lub zasadami etycznymi. Whistleblower, czyli sygnalista to osoba, która decyduje się ujawnić takie działania w celu naprawienia sytuacji i ochrony interesów firmy oraz jej społeczności.

Kiedy sygnalista jest chroniony?

Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, ze informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informacje o naruszeniu prawa.

Czym jest sygnalizowanie nieprawidłowości w etyce biznesu?

Etyka biznesu odnosi się do zasad i standardów, które kierują zachowaniem organizacji i jej pracowników. Sygnalizowanie nieprawidłowości jest kluczowym elementem etyki biznesu i jest to proces, w którym pracownicy, współpracownicy lub inne osoby związane z organizacją zgłaszają działania, które są niezgodne z prawem, regulacjami wewnętrznymi firmy lub zasadami etycznymi. Tego rodzaju działania mogą obejmować korupcję, oszustwa finansowe, nadużycia władzy, łamanie zasad ochrony środowiska, czy też naruszenia praw pracowniczych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz także:

SYGNALISTA24.info. Poradnik. – Jak zgłosić naruszenie prawa za pomocą platformy Sygnalista24.info 

Krótki film z instrukcją jak zgłosić naruszenie – https://sygnalista24.info/video/

Ustawa o sygnalistach – od kiedy? – Sygnalista24.info

Wdrożenie procedur dla sygnalistów w firmach do 249 pracowników – Sygnalista24.info

Wdrożenie Ustawy o sygnalistach w oparciu o kanały zgłoszeniowe – Sygnalista24.info

Szkolenie w zakresie sygnalisty – Sygnalista24.info

Przepisy prawa – Sygnalista24.info

Oferta wdrożenia ustawy o sygnalistach – Sygnalista24.info

Dokumentacja – Sygnalista24.info

Ranking kanałów zgłoszeniowych – Sygnalista24.info

Sygnalista w szkole – Sygnalista24.info

Sygnalista w urzędzie – Sygnalista24.info

Sygnalista w zakładzie pracy – Sygnalista24.info

Bezpieczeństwo – Sygnalista24.info

Dodatkowo:

Jak udowodnić mobbing w pracy? – Sygnalista24.info

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić? – Sygnalista24.info

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP? – Sygnalista24.info

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu? – Sygnalista24.info

Gdzie zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? – Sygnalista24.info

Przejdź do góry