✅ Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

25 maja 2023 r. opublikowano kolejne dokumenty dotyczące projektu ustawy o ochronie sygnalisty, który trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Więcej na stronie Rządowego Centrum Legislacji (UC 101).

Projekt polskiej ustawy chroniący sygnalistów procedują dalej

Aktualizacja: 09.05.2024 r.

✅ Obecnie aktualny stan projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępny pod nowym drukiem UC1. Poniższe informacje będą opisywać zmiany dotyczące 8-ego projektu ustawy.

Co ciekawe w tym dniu opublikowano dwa projekty. Jeden datowany na luty, a drugi na marzec 2023 r. oraz autopoprawki do projektów. Z informacji przekazanej na stronie rządowej wiemy również, że projekt został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Tutaj szczegóły projektu ustawy o sygnalistach  z dnia 25.05.2023 r.

Do najważniejszych zaproponowanych zmian

w kolejnym projekcie należą: (porównanie projektu ze stycznia i marca 2023r.)

 • 👉objęcie ustawą żołnierzy zawodowych, a wyłączenie z tego grona funkcjonariuszy Policji i innych służb);
 • 👉wskazano wprost wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka jako organ publiczny właściwy do podejmowania działań następczych w przypadku zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów;
 • wszelkie dokumenty, w tym dane osobowe przechowywane będą przez podmioty prawne i organy publiczne okres 3 lat (ostatnio było 15 miesięcy) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane można usunąć, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych;
 • wskazano termin wydania zaświadczenia, w którym organ publiczny właściwy do podejmowania działań następczych potwierdza, że zgłaszający podlega ochronie. Zaświadczenie to będzie wydawane tylko przy zgłoszeniach zewnętrznych w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia. I zgodnie z art. 6 ust. 2 projektu ustawy dopiero od momentu wydania zaświadczenia sygnalista będzie podlegał ochronie;
 • powyższe zaświadczenie nie zostanie wydane sygnaliście jeżeli wcześniej nie oświadczy on, że informacja w momencie dokonywania zgłoszenia była prawdziwa. Takiego zaświadczenie nie otrzyma również zgłaszający, który nie uprawomocni w sposób dostateczny naruszenia prawa;
 • o tym, że organ właściwy wydał zaświadczenie zostanie poinformowany podmiot prawny, na rzecz którego wykonuje lub świadczy pracę zgłaszający;
 • określono vacatio legis dla wszystkich podmiotów na dwa miesiące od dnia ogłoszenia z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących stworzenia procedur do przyjmowania wewnętrznych i zewnętrznych zgłoszeń, które wchodzą w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Wykreślono:

 • z definicji „organu publicznego” wykreślono Komisję Nadzoru Finansowego;
 • z art.15 wykreślono wysokość odszkodowania, o jaką mogła ubiegać się osoba niesłusznie wskazana przez sygnalistę jako sprawca naruszenia prawa. W nowym projekcie zapisano tylko, że osoba niesłusznie oskarżona ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego;
 • punkt dotyczący możliwości ujęcia w procedurach wewnętrznych zrozumiałych informacji o zasadach bezpiecznego i niepozostawiającego śladów dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym, zapewniających zachowanie prywatności zgłaszającego. Zachowanie prywatności i poufności dla sygnalisty jest najważniejsze, tym bardziej, że udostępnione kanały nie zawsze są bezpieczne. (wykreślenie tego punktu jest błędem, choć wcześniejszy projekt wskazywał na fakultatywny charakter tego zapisu).

Zwolniono:

 • z konieczności udostępniania kanałów wewnętrznych dodatkowo zwolniono powiaty liczące mniej niż 10 tys. mieszkańców. (Swoją drogą to dość ciekawe tym bardziej, że – z tego co wiadomo – najmniejszy liczebnie powiat w Polsce, jak na razie, ma ok. 20 tys. mieszkańców).

👉Utrwala się wprowadzona zmiana z projektu 5.0 dotycząca roli RPO i przeniesienie ciężaru na terenowe oddziały PIP, mimo braku zgody Głównego Inspektora Pracy. Informowaliśmy o tym wpisem na SYGNALISTA24.info (Linkedin) oraz

a.     „Zaświadczenia dla sygnalisty” chroniące jego osobę jako zgłaszającą (UWAGA) w przypadku potwierdzonego naruszenie prawa dot. interesu publicznego. Powstaje pytanie co z innymi naruszeniami ?
b.     zgłoszenia naruszeń / przestępstw, które będzie można również przekazywać kanałem zewnętrznym w każdym komisariacie policji (nie tylko do wojewódzkiej czy stołecznej).

📅 Historia projektu dot. ochrony sygnalistów w Polsce

Tak wygląda chronologicznie ogłaszanie kolejnych projektów.
1.0 projekt       z dnia 14 października 2021r.
2.0 projekt       z dnia 6 kwietnia 2022r.
3.0 projekt       z dnia 4 lipca 2022r.
4.0 projekt       z dnia 22 lipca 2022r.
5.0 projekt       z dnia 13 grudnia 2022r.
6.0 projekt       z dnia 5 stycznia 2023r.

Ustawa o sygnalistach w Polsce – kogo dotyczy?

Tutaj znajdziesz informacje:

 • Jakie podmioty prywatne i publiczne muszą stworzyć kanał wewnętrzny w swoim miejscu pracy?
 • Kto powinien stworzyć kanały zewnętrzne dla sygnalistów (obowiązkowo wszystkie gminy).
 • Kto jeszcze może na zewnątrz może rozpatrywać naruszenia zgłoszone przez sygnalistę  i utworzyć specjalny kanał zewnętrzy?

Projekt ustawy dot. sygnalistów zgłoszony do Rady Ministrów

Tutaj możesz  pobrać (w pdf) cały projekt 8.0 w wersji doc. z porównaniem projektu 6.0.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Mamy duże doświadczenie, pomożemy we wdrożeniu.

Doering & Partnerzy

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej:

Przejdź do góry