Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - dyrektywa 2019/1937

Postanowieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwanej Dyrektywą o sygnalistach) wszystkie kraje członkowskie UE, w tym Polska, powinny wprowadzić do 17 grudnia 2021 r. wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości.

Kogo chroni Dyrektywa o sygnalistach?

Dyrektywa o sygnalistach chroni osoby dokonujące zgłoszeń, które posiadają informacje na temat naruszeń związanych z pracą, w tym:

Dyrektywa chroni również:

Czego mogą dotyczyć naruszenia?

Naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii z następujących dziedzin prawa:
A także:

Nie jest to zbiór zamknięty. Ustawodawca krajowy w stosownych przepisach może poszerzyć zakres dziedzin lub aktów prawnych, które podlegać będą takim samym wymaganiom jakie są wymienione w Dyrektywie o sygnalistach. Również pracodawca może w wewnętrznych procedurach wskazać przykłady naruszeń, które mogą być zgłaszane kanałem wewnętrznym dla sygnalisty.

Ustawodawca ma prawo określić wielkość kar i sankcji za:

Kraje członkowskie, takie jak Dania, Czechy, czy Słowacja wprowadziły już ustawę o sygnalistach. Przepisy te wskazują wymagania dotyczące ochrony sygnalisty jak również określają m.in. wielkość kar i sankcji za nie przestrzeganie zasad. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszym blogu.

Projekt ustawy w Polsce o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

✅ Obecnie na dzień 11.04.2024 r. aktualny stan projektu ustawy o ochronie sygnalistów jest dostępny pod nowym drukiem UC1.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: ustawa o sygnalistach, aktualności w ustawie o ochronie sygnalistów. Na naszym blogu, na bieżąco dowiesz się więcej na temat: Przepisy prawa o sygnalistach.