Właśnie upływa rok od obowiązku wdrożenia 17.12.2021r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii na podstawie Dyrektywy UE.

Ochrona sygnalisty w Polsce

Czas na zastanowienie się, jak wygląda sytuacja sygnalisty w Polsce. W Polsce mamy już 4 projekt (ostatnie, trzeci i czwarty, rząd zaproponował w lipcu br.). Projekty, co do zasady, nie wprowadziły zmian w zakresie ochrony sygnalisty na poziomie kanału wewnętrznego.

Więcej tutaj: https://sygnalista24.info/projekt-ustawy-o-sygnalistach-z-dnia-4-07-2022-r-czy-duzo-wyjasnia/

Czy sygnalista w Polsce jest chroniony?

Tak. Na ten moment sygnalistę chroni prawo europejskie.

Wielu naszych klientów i ich pracownicy wiedzą, co mają robić, kiedy naruszenie prawa się pojawi. Mają też poufny i bezpieczny kanał Sygnalista24.info, który umożliwi to zgłosić.

Pamiętajmy. Prawidłowe rozwiązania mają wpływ na postrzegania miejsca pracy. Umożliwiamy również, że potencjalne naruszenie wpłynie do nas.

Niestety czasem tworzymy ograniczenia. Wtedy sygnalista może przekazać posiadaną wiedzę do organów właściwych, czyli organów publicznych. To one administracyjnie zajmą się sprawą. A przecież nie o to chodzi.

Jak wdrożyć ochronę sygnalisty?

Szczegóły w blogu na stronie: https://sygnalista24.info/jak-wdrozyc-ochrone-sygnalisty-by-nie-popelnic-bledow/

Wielu czeka, niektórzy wdrożyli na podstawie Dyrektywy. Nie zawsze prawidłowo.

publicznych. To one administracyjnie zajmą się sprawą. A przecież nie o to chodzi.

Ochrona sygnalisty w urzędzie

Zdjęcie przedstawia spotkanie 12.12.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie, gdzie odbyło się podpisanie umów na:

📢 – wsparcie w zakresie ochrony sygnalisty oraz udostępnienie dla całego Starostwa platformy do zgłaszania naruszeń prawa SYGNALISTA24.info,
🔐- przeprowadzenie audytu, który skontroluje takie sfery jednostki jak: monitorowanie i przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, aktualizowanie regulacji wewnętrznych, zasady postępowania z ryzykiem, zabezpieczenia, szkolenia pracowników i wiele innych aspektów, jakże ważnych również w zakresie ochronie sygnalisty.

Umowy podpisano pomiędzy Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Starostę Grajewskiego Waldemara Remfelda i Wicestarostę Grajewskiego Tomasz Cebelińskiego a firmą Doering & Partnerzy z Torunia reprezentowaną przez Marka Doeringa. Przy podpisaniu była również Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Małgorzata Cybula, która nadzoruje realizację projektu ze strony Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Jest to jeden z naszych klientów. Dziękujemy za zaufanie. Jesteśmy dla Was. Zawsze na czas.

Całemu zespołowi życzymy powodzenia.