Głos z TSUE o sygnalistach- mamy decyzję!

25.04.2024 r. skierowano polski projekt ustawy o ochronie sygnalistów do pierwszego czytania w Sejmie. Wydaje się, że prace nad przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia nabierają rozpędu.  Polska w ostatnim czasie przychyliła się do ochrony sygnalistów. Mimo to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się negatywnie w tej kwestii i wskazał “ociąganie się” w zakresie wdrożenia regulacji w naszym kraju.

Skarga w sprawie Polski

Skargę w Polskiej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej wniosła Komisja Europejska, domagająca się potwierdzenia, że Polska poprzez brak implementacji dyrektywy 2019/1937 na grunt polskiego systemu prawnego naruszyła swoje zobowiązania.

Jak próbowaliśmy uchronić się przed karą?

Polska zaniechała obowiązku implementacji, do której była zobowiązana do dnia
17 grudnia 2021 roku, a następnie 17 grudnia 2023 roku.

Argumenty, które stanowiły linie obrony to:

  1. zbyt szeroki zakres regulacji dyrektywy 1937/2019
  2. pandemia COVID-19
  3. napływ uchodźców na wskutek agresji na Ukrainę

Co na to TSUE?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił argumenty Polski. Zauważono, że to zaniechanie nie może być usprawiedliwione tymi okolicznościami. Szeroki zakres regulacji dyrektywy, pandemia oraz napływ uchodźców to problem, który dotyczył wszystkich krajów Unii Europejskiej. Reszta krajów UE poradziła sobie mimo tych przeszkód z implementacją dyrektywy na grunt prawa krajowego.

Brak ochrony sygnalistów. Ogromne kary

Polska zapłaci 7 milionów euro ryczałtu kary, które ma w przyszłości zapobiegać naruszeniom implementacji przepisów Unii Europejskiej w naszym kraju.

Podniesiono również karę dzienną. Od dnia ogłoszenia wyroku do chwili przyjęcia regulacji jesteśmy zobowiązani płacić 40 tys. euro kary dziennie.

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej: