Sygnalista - Kto to? Kto może być sygnalistą?

Tutaj znajdziesz informacje o tym, kim jest sygnalista i kto może nim zostać oraz jakie mają uprawnienia i kiedy są chronieni.

Kto to jest sygnalista?

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą. Zatem kto jest sygnalistą? Jest nim:

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może być każdy z nas. Mamy pełne prawo i obowiązek zgłoszenia naruszenia prawa w miejscu pracy. Tym samym budujemy wartościowe i etyczne miejsce, postrzegane pozytywnie przez otoczenie. Zgłośmy naruszenie zanim tym zajmą się inni. Wtedy stracimy m.in. reputację oraz poniesiemy koszt finansowy

Stanowisko sygnalisty

Sygnalista to nie stanowisko, to też nie funkcja. Status sygnalisty otrzymujesz po zgłoszeniu naruszenia, np. kradzieży, malwersacji i innych naruszeń prawa.

Sygnalistą może zostać każdy w związku z posiadaną wiedzą o naruszeniu prawa w miejscu pracy lub w kontekście związanym z pracą. To wiedza o naruszeniu i zgłoszenie o tym kanałem zgłoszeniowym uprawnia Cię i chroni jako sygnalistę.

 

Kanały zgłoszeniowe zgodne z dyrektywą o sygnalistach

Osoba zgłaszająca lub ujawniająca naruszenie podlega ochronie zgodnie z zasadami przedstawionymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii (nazywana dyrektywą o sygnalistach).

Ponadto odpowiednie środki ochrony stosuje się również do :

Osoby dokonujące zgłoszeń kwalifikują się do ochrony pod warunkiem, że:

Działania odwetowe wobec sygnalisty

Ustawodawca krajowy, zgodnie z zaleceniami Dyrektywy o sygnalistach, będzie sankcjonował m.in. za niedozwolone ujawnienia sygnalisty i stosowanie wobec niego kar. Tutaj dowiesz się: Jakie kary za działania odwetowe wobec sygnalisty?.
Jakie są wewnętrzne i zewnętrzne kanały dla sygnalisty?
Jaki wybrać kanał? Zgłoście się do nas, a odpowiemy na te pytania.

Nie wiesz, od czego zacząć?

BEZPŁATNYY KONFIGURATOR OFERTY