Kto jest i jak zostać sygnalistą?

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą. Sygnalistą może być każdy z nas. Jest nim:

Kanały zgłoszeniowe zgodne z dyrektywą o sygnalistach

Osoba zgłaszająca lub ujawniająca naruszenie podlega ochronie zgodnie z zasadami przedstawionymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii (nazywana dyrektywą o sygnalistach).
Ponadto odpowiednie środki ochrony stosuje się również do :

Osoby dokonujące zgłoszeń kwalifikują się do ochrony pod warunkiem, że:

Działania odwetowe wobec sygnalisty

Ustawodawca krajowy, zgodnie z zaleceniami Dyrektywy o sygnalistach, będzie sankcjonował m.in. za niedozwolone ujawnienia sygnalisty i stosowanie wobec niego kar. Tutaj dowiesz się: Jakie kary za działania odwetowe wobec sygnalisty?.
Jakie są wewnętrzne i zewnętrzne kanały dla sygnalisty?
Jaki wybrać kanał? Zgłoście się do nas, a odpowiemy na te pytania.