Tematem sygnalisty zajęła się również Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO. Pod koniec lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne (oryg. Whistleblowing management  systems – Guidelines).

System zgłaszania nieprawidłowości (też niezgodności, naruszeń prawa) – stworzony zgodnie z powyższą normą, da pewność spełniania wymogów rozsianych po aktach prawnych i zaleceniach branżowych i będzie stanowić swego rodzaju standard na rynku. Norma wskazuje jak prawidłowo należy wdrażać, zarządzać, oceniać, utrzymywać i rozwijać efektywny system zgłaszania informacji o naruszeniach w organizacji.

Norma określa:

  • zakres niezbędnej ochrony sygnalistów,
  • w jaki sposób utrzymywać system zgłaszania (np. przez kanał taki jak SYGNALISTA24.info),
  • ustanawia zasady zarządzania systemem,
  • określa zakres niezbędnej dokumentacji, audytów oraz szkoleń.

Na razie nie planuje się, by norma była certyfikowalna. Jednakże stosowanie się do jej wytycznych będzie stanowić najlepszy dowód należytej staranności kadry zarządzającej. Da pewność, że nasz system dla sygnalisty wdrożyliśmy w sposób umożliwiający skuteczne i wczesne wykrywanie nadużyć. Norma ma mieć zastosowanie do przedsiębiorstw i instytucji z każdego sektora, każdej wielkości i każdego kraju.

Tutaj możesz przeczytać abstrakt normy i ją zakupić.

https://www.iso.org/standard/65035.html

Zapraszamy do lektury i kontaktu

zespół SYGNALISTA24.info