Zapraszamy chętnych na kolejne szkolenie (webinarium) dotyczące tzw. Dyrektywy o sygnalistach. Organizatorem jest fundacja Przedsiębiorczy Toruń i Business Link Oddział w Toruniu

Szkolenie dotyczące tzw. Dyrektywy o sygnalistach

W programie m.in.:

  • omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  • kto to jest sygnalista,
  • kogo i od kiedy obowiązuje,
  • jakie wymagania należy spełnić,
  • dostosowanie przepisów krajowych.

Termin: 26.11.2020r., początek o godz.: 17:00