Szkolenie w zakresie ochrony sygnalistów

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenia są nieodłącznym elementem towarzyszącym wdrażaniu nowych narzędzi w miejscu pracy. Tak samo jest w przypadku zaplanowanego wdrożenia platformy dla sygnalistów. Celem szkoleń w zakresie ochrony sygnalistów jest zapoznanie z regulacjami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Więcej informacji na temat aktualnego stanu projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępnych pod linkiem. Szkolenia osób odpowiedzialnych sprawiają, że polityka ochrony sygnalistów staje się czytelna i zrozumiała.

Zakres szkoleń pracowników i pracodawców

Warto w tym miejscu podkreślić, że przedstawiony powyżej zakres tematów może zostać poszerzony na życzenie zamawiającego szkolenie podmiotu.

Korzyści profesjonalnego szkolenia

Szkolenie dla pracodawców – wyzwanie nowych obowiązków

Odpowiednio przeszkolony pracodawca z zakresu nowego wyzwania jakim jest ochrona sygnalisty będzie potrafił zorganizować bezpieczne i przejrzyste procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dogłębna znajomość zasad, na jakich funkcjonują wewnętrzne kanały zgłoszeniowe oraz – w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ich stworzenia – zewnętrzne kanały zgłoszeniowe, znajomość i zrozumienie definicji sygnalisty pozwolą na zwiększenie zaufania wewnątrz środowiska pracy, ułatwią dbanie o dobry wizerunek, stanowiąc element efektywnego zarządzania.

Jest to również uchronienie się od sankcji karnych w postaci grzywny lub pozbawienia wolności, które przewidziane są w przypadku niezastosowania się do europejskiej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sankcja będzie niekorzyścią dla firmy – środki ochrony sygnalistów są efektem wymogu, nie rozwiązaniem opcjonalnym.

Nie warto czekać!

Prace nad ustawą o sygnalistach weszły w decydującą fazę – ustawa została zaakceptowana przez Radę Ministrów i trafia do prac w Sejmie. Polityka ochrony sygnalistów nie jest już pieśnią odległej przyszłości – poszukiwanie odpowiednich rozwiązań warto rozpocząć już dziś i nie oczekiwać do ostatniej chwili.

Jednym z miejsc, które wdrożyło kanał zgłoszeniowy wraz z przeszkoleniem pracowników jest Urząd Miasta Ustka. W jaki sposób przebiegł cały proces wdrożenia? O tym przeczytasz w “Wdrożenie ochrony sygnalisty w urzędzie“, na przykładzie UM Ustka.

Procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz regulamin zgłoszeń wewnętrznych, rejestr zgłoszeń, program szkolenia z ochrony sygnalisty zaleca się wprowadzić w swojej firmie już dziś przy uwzględnieniu dyrektywy UE, a po wejściu ustawy o ochronie sygnalistów dokonać tylko niezbędnych poprawek. Wdrożenie kanałów z Sygnalista24.info jest gwarancją, że wszystkie elementy będą dostosowane do wymogów legislacyjnych – nad sprawą czuwa zespół specjalistów.

Co trzeba koniecznie wiedzieć o szkoleniach?

W trakcie szkoleń dbamy o to, by podmioty biorące w nich udział rozumiały znaczenie i wagę zagadnienia ochrony sygnalistów oraz zyskiwały zrozumienie i wgląd w przepisy prawa. Procedury ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości, wdrożenie kanałów zgłoszeniowych, przepisy dyrektywy unijnej, stan faktyczny polskich rozwiązań legislacyjnych, procedury działań następczych – wszystko to przedstawiamy kompleksowo w trakcie przeprowadzanego szkolenia.

Organizacja musi rozumieć jakich dziedzin dotyczą zgłoszenia oraz jaki jest zakres podmiotowy przepisów, mianowicie:

  • kim jest sygnalista,
  • jakie są podstawowe funkcje kanału zgłoszeniowego,
  • oraz jaką ochronę zapewnia kanał zgłoszeń.

Organizacja uczy się również rozróżniać wewnętrzne kanały zgłoszeniowe, zewnętrzne kanały zgłoszeniowe, poznaje zasady ujawnienia publicznego. Oferta którą kierujemy dotyczy zarówno szkolenia osób odpowiedzialnych, jak i szkolenia sygnalistów. Podczas szkolenia sygnaliści poznają swoje prawa, ale również obowiązki – kiedy i jak powinni naruszenia zgłaszać, oraz jakie mogą być skutki zgłoszenia nieprawidłowości, które faktycznie się nie wydarzyły.

Dokonując wdrożenia kanałów zgłoszeniowych, uwzględniamy potrzeby naszych klientów – oferujemy zarówno szkolenie stacjonarne, jak i szkolenia online. Pozwala to na dostosowanie formy przekazywanej wiedzy do standardów organizacyjnych podmiotu zamawiającego.

Posiadamy wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, co jest dla zagadnienia kluczowe, ponieważ anonimowość sygnalisty jest z tym nierozerwalnie związana. Oferowane przez nas rozwiązanie to gwarancja, że środki ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w pracy będą adekwatne i w pełni zgodne z przyjętymi standardami prawnymi.

Nie wiesz, od czego zacząć?

Przejdź do góry