Co grozi w przypadku wzięcia urlopu na żądanie? Czy pracodawca może odmówić udzielenia go pracownikowi? O tym dowiesz się w poniższym artykule.

Urlop na żądanie – czy pracodawca może odmówić?

Czym jest urlop na żądanie?

Każdy z nas ma prawo wzięcia dnia wolnego na żądanie, niezależnie od rodzaju zawartej umowy z pracodawcą. Każdemu przysługują 4 dni w roku, ale odliczają się od dni wliczanych w urlop wypoczynkowy.

Ważne jest to, że taki urlop należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia takowego urlopu! Warto zawiadomić pracodawcę chociażby z jednodniowym wyprzedzeniem, aby mógł on zaplanować zastępstwo na czas nieobecności.

Tak jak wiadomość o urlopie należy zgłosić do dnia rozpoczęcia wolnego (albo w dniu wzięcia wolnego), to wypełniony wniosek o urlop można przynieść w dniu przyjścia po skończonym urlopie.

Zapłata w ramach urlopu na żądanie

Urlop na żądanie traktuje się tak samo jak urlop wypoczynkowy. Równowartość wynagrodzenia za dzień w takim przypadku wynosi 100%. Pracodawca jest zobowiązany do zapłacenia pracownikowi pensji jak za normalny dzień pracy.

Kiedy nie można wziąć urlopu na żądanie?

Standardowo pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu na żądanie. Ma on jednak prawo odmówić, a nawet odwołać pracownika z urlopu. TŁUMACZENIE PRACODAWCY. Wymagana obecność pracownika, kiedy wydarzyło się coś nieprzewidzianego w pracy w chwili rozpoczynania urlopu. W efekcie czego pracodawca pokrywa koszty pracownika wynikające bezpośrednio z odwołania urlopu i jest związane z pracą (np. koszty dojazdu). Warto pamiętać, że na pewno pracodawca w takich przypadkach nie zwróci kosztów za jednodniowy wyjazd wypoczynkowy.

Dodatkowo, pracodawca ma prawo przesunąć termin urlopu, jeśli nieobecność osoby może spowodować duże zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu pracy. Czyli przykładowo, jeśli chcemy wziąć wolne, a w firmie już są dwie osoby na urlopie wypoczynkowym i na terenie zakładu zostałyby dwie osoby pracujące, to jest duża szansa na przesunięcie terminu urlopu.

Również pracodawca ma prawo odmówić dania urlopu na żądanie, jeśli pracownik wykorzystał wcześniej wszystkie dni wolne w ramach urlopu wypoczynkowego na przewidziany rok kalendarzowy.

Jak poinformować o urlopie na żądanie?

Taką informację najlepiej jest przedstawić pracodawcy poprzez przekazanie wypełnionego wniosku o urlop. Można też wcześniej przekazać pracodawcy informację drogą mailową, czy też telefoniczną. Warto, aby informacja o urlopie dotarła do godzin porannych w dniu, kiedy bierze się urlop na żądanie. Jeśli informacja wpłynie później, to w rezultacie pracodawca może uznać, że ta osoba będzie musiała odrobić dzień pracy, bądź nawet uzna to jako wzięty dzień wolny nieodpłatny.

W samym zaś wniosku nie trzeba się nadto rozpisywać. Prócz adresata i nadawcy, wystarczy we wniosku napisać, że wnosi się o urlop wypoczynkowy w trybie „na żądanie” i podpisać się pod tym.

Pamiętajmy, że pracodawca nie musi znać szczegółów związanych z powodem wzięcia urlopu na żądanie. Możemy o tym porozmawiać, lecz nie jesteśmy zobowiązani do tłumaczenia się, dlaczego bierzemy urlop na żądanie.

Urlop na żądanie – bezpodstawna odmowa

Jeśli czujesz, że pracodawca odmówił bezpodstawnie urlopu, to możesz to zawsze zgłosić:

  • do PIPu, który zajmuje się sprawami w zakresie prawa pracy;
  • jako naruszenie w kanale zgłoszeniowym, który jest dostępny w miejscu pracy;
  • do organów ścigania.

Z pewnością jeśli o tym fakcie zawiadomimy jedno z powyżej wymienionych miejsc, to istnieje szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Nie bójmy się zgłaszać, bo w innym przypadku pracodawca będzie czuć się bezkarny.

Kanały zgłoszeniowe – sposób na składanie naruszeń

Zgodnie z ustawą o tzw. sygnalistach, pracodawcy są zobowiązani do stworzenia kanału zgłoszeniowego w firmie. Na nim można zgłaszać wszelkie dostrzegane naruszenia, które będą musiały być rozpatrzone przez firmę.

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest SYGNALISTA24.info. Platforma przede wszystkim wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach. Możesz sprawdzić, jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada w tym materiale: wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.inf (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy: zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak zgłosić naruszenie przez kanał zgłoszeniowy

Jak to zrobić? W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy. Pamiętaj! Sygnalista jest zawsze chroniony. Odwet w stosunku do sygnalisty jest zabroniony i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia. Zobacz prawo.

Warto również zaznaczyć, że dzięki ustawie o sygnalistach, będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każda przesłana informacja jest odpowiednio zaszyfrowana i dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie.

Przewagi kanału zgłoszeniowego

Dodatkowym atutem i funkcjonalnością platformy SYGNALISTA24.info jest to, że sygnalista ma możliwość monitorować przebieg zgłoszonej sprawy oraz termin, jaki upłynął od odczytania. Widoczne jest również, czy jego skarga została odrzucona po jej przeczytaniu bez odpowiedzi. Przeczytaj kim jest sygnalista. Zgodnie z prawem Pracodawca powinien odpowiedzieć maksymalnie do 3 miesięcy. Potem naruszenie można zgłosić do przygotowanych kanałów zewnętrznych przez powołane do tego instytucje państwowe. Jeśli to również staje się bezskuteczne sygnalista ma prawo zgłosić do mediów. Więcej, zobacz jakie przysługuje Ci prawo.

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej:

 

A także, Prawa sygnalisty w Polsce