✅  Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

Ustawa o  ochronie sygnalistów z podpisem Prezydenta!

Prezydent Andrzej Duda podjął 19 czerwca 2024 roku decyzję o podpisaniu ustawy o ochronie sygnalistów. Komunikat takiej treści został przekazany dzień później, czyli w czwartek 20 czerwca przez jego Kancelarię na oficjalnej stronie internetowej oraz na portalu ,,X’’.

Długi etap legislacyjny…

Dotychczas w polskim systemie prawnym brak było kompleksowej regulacji poświęconej ochronie sygnalistów. Nowe regulacje implementują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która powinna była zostać wprowadzona przez kraje członkowskie UE jeszcze w 2021 roku. Ustawa o sygnalistach po długich perypetiach legislacyjnych w Parlamencie ostatecznie doczekała nabrała ostatecznej wersji. Przyjęta przez Sejm, następnie zwrócona do przez Senat do izby niższej wraz z proponowanymi poprawkami, została przyjęta przez Sejm kilka dni temu. Trafiła następnie do Prezydenta, którego podpis był wymagany do wejścia projektu ustawy w życie. Prezydent na podpisanie ustawy zgodnie z Konstytucją RP miał 21 dni od dnia przedstawienia jej przez Marszałka Sejmu.

Co mógł zrobić Prezydent?

Inne kroki, które mógł podjąć Prezydent RP wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli prewencyjnej. Dopuszczalną opcją było też wystąpienie z umotywowanym wnioskiem w celu  przekazania ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia tzw. ,,weto”.

Co teraz?

Ustawa wejdzie w życie (nastąpi to) po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, których vacatio legis będzie wynosić aż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia

Kogo chroni nowe prawe?

Nowe prawo ma na celu zapewnienie ochrony osobom, które zgłaszają nieprawidłowości w swoich miejscach pracy, w tym korupcję, nadużycia finansowe, czy inne nieprawidłowości.

 Sygnalista to osoba, która alarmuje o naruszeniach prawa i ma do tego uzasadnioną podstawę. Ponadto poprawi przejrzystość i uczciwość w środowisku pracy, a także będzie zapobiegać korupcji i nadużyciom. Dzięki ustawie o ochronie sygnalistów, osoby mające wiedzę o nieprawidłowościach będą miały lepsze warunki do ich zgłaszania, co przyczyni się do poprawy warunków w polskich instytucjach czy firmach. Pozbawienie źródła zarobkowania, mobbing, pozbawienie awansu, nagrody czy premii – to działania odwetowe, przed którymi chronić ma ustawa.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz także:

SYGNALISTA24.info. Poradnik. – Jak zgłosić naruszenie prawa za pomocą platformy Sygnalista24.info 

Krótki film z instrukcją jak zgłosić naruszenie – https://sygnalista24.info/video/

Ustawa o sygnalistach – od kiedy? – Sygnalista24.info

Wdrożenie procedur dla sygnalistów w firmach do 249 pracowników – Sygnalista24.info

Wdrożenie Ustawy o sygnalistach w oparciu o kanały zgłoszeniowe – Sygnalista24.info

Szkolenie w zakresie sygnalisty – Sygnalista24.info

Przepisy prawa – Sygnalista24.info

Oferta wdrożenia dyrektywy o sygnalistach – Sygnalista24.info

Dokumentacja – Sygnalista24.info

Ranking kanałów zgłoszeniowych – Sygnalista24.info

Sygnalista w szkole – Sygnalista24.info

Sygnalista w urzędzie – Sygnalista24.info

Sygnalista w zakładzie pracy – Sygnalista24.info

Bezpieczeństwo – Sygnalista24.info

Dodatkowo:

Jak udowodnić mobbing w pracy? – Sygnalista24.info

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić? – Sygnalista24.info

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP? – Sygnalista24.info

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu? – Sygnalista24.info

Gdzie zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? – Sygnalista24.info

Przejdź do góry